กายาสุขะ สถานีการนวดเพื่อสุขภาพ


11-08-2017 15:03:59

สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยเปิดศูนย์บริการแห่งใหม่ “ศูนย์บริการแพทย์แผนไทยกายาสุขะ สมุทรปราการ” เพื่อขยายขอบเขตการส่งเสริมความรู้และเสริมสร้างอาชีพแก่บุคลากรให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งสถาบันแห่งนี้เปิดให้บริการอบรมและให้ความรู้ด้านการนวดเพื่อสุขภาพแก่บุคคลที่สนใจในองค์ความรู้ด้านการนวดและต้องการนำศาสตร์แห่งการนวดนี้ไปประกอบอาชีพต่อไป โดยทางสถาบันมีการอบรมทั้งการนวดไทย นวดน้ำมัน นวดเพื่อการกีฬา นวดเพื่อการผ่อนคลาย ทั้งนี้จะมีทั้งหลักสูตรสำหรับวันธรรมดาและวันหยุดเพื่อรองรับความต้องการของทุกคนอีกด้วย ที่สำคัญผู้อบรมทุกคนจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากทางสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยโดยตรง ซึ่งสามารถนำไปขึ้นทะเบียนเพื่อประกอบอาชีพได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ทางสถาบันยังมีบริการด้านการนวดต่างๆไว้ค่อยบริการลูกค้าที่ต้องการนวดเพื่อสุขภาพอีกด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อไปได้ที่”กายาสุขะ สถานีการนวดเพื่อสุขภาพ” Tel. 0863754219 และ 0955854542 หรือ Line ID : champzs และ guyasuka

ดูข้อมูลเพื่อเติมได้ที่ https://guyasuka.wixsite.com/guyasuka หรือ www.facebook.com/g.guyasuka
ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter