ดิอาจิโอ ขานรับ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต ปี 2560 เพื่อการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรม และลดปัญหาสังคม


by Sukyai
17-08-2017 15:18:02

บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ DMHT ผู้นำด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับพรีเมี่ยม สนับสนุนภาษีสุราภายใต้การปฏิรูปภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่ ปีพ.ศ. 2560ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ 16 กันยายนนี้ ที่รัฐบาลมุ่งหวังให้ประเทศไทยมีระบบการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ไม่เพิ่มภาระภาษีแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค และลดปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นอันตราย ซึ่งการปฏิรูปภาษีสรรพสามิตครั้งนี้ ภาครัฐโดยกรมสรรพสามิตได้ให้ตัวแทนภาคเอกชนเข้าไปมีส่วนร่วม ตลอดจนแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกรมสรรพสามิตในการร่างกฎหมายระดับรอง (อนุบัญญัติ) เพื่อสะท้อนความมุ่งหวังของรัฐบาลในการผลักดันประเทศสู่ความเป็นสากล และสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ทั้งนี้ ภาษีสุรา ภายใต้ พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มุ่งเน้นการจัดระบบสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต และลดความเหลื่อมล้ำในการเลือกปฏิบัติต่อผู้ประกอบการ สาระสำคัญและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ประกอบไปด้วย 1) ฐานในการคำนวณภาษีด้านราคา จากเดิมคิดตามราคาขายส่งช่วงสุดท้าย เป็นราคาขายปลีกแนะนำ ซึ่งเป็นราคาจำหน่ายแก่ผู้บริโภคทั่วไปในตลาดปกติ 2) อัตราภาษีที่เรียกเก็บ ยังคงเป็น 2 อัตรา แต่เปลี่ยนจากการเน้นเก็บตามมูลค่าสินค้า เป็นเน้นการจัดเก็บตามปริมาณดีกรีแอลกอฮอล์ที่เพิ่มขึ้น เพื่อการพัฒนาคุณภาพสุราและควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีดีกรีสูงและส่งผลต่อสุขภาพ 3) ใบอนุญาตขายสุรา จากเดิม 7ประเภท เหลือเพียง 2 ประเภท คือ ขายปลีกและขายส่ง เพื่อลดความซ้ำซ้อน4) เพดานของอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ตลอดจนผลิตและนำเข้า เพิ่มขึ้น 10 ถึง 25 เท่า และ 5) เพิ่มบทลงโทษสุราผิดกฎหมาย เพื่อลดปัญหาสินค้าผิดกฎหมาย โดยสุราทุกชนิดที่นำเข้ามาจำหน่ายในราชอาณาจักรจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวจากผู้ผลิตในต่างประเทศหรือผู้มีสิทธิ์ในตราสินค้า

นายธนากร คุปตจิตต์ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ เชื่อมั่นว่า พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 นี้ จะสร้างความเป็นธรรมให้แก่ภาคเอกชน ลดปัญหาสุราผิดกฎหมาย คือ สุราปลอมแปลงและลักลอบนำเข้า และลดปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นอันตราย ด้วยอัตราภาษีที่กระทรวงการคลังกำหนดอัตราต่ำกว่าสำหรับสุราที่มีปริมาณดีกรีต่ำกว่าจึงกระทบต่อสุขอนามัยผู้บริโภคน้อยกว่า ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิตฯ ที่สำคัญ ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ มุ่งหวังให้การปฏิรูปในครั้งนี้ส่งผลให้สามารถควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดปัญหาการดื่มที่เป็นอันตรายได้ผลจริง เช่นเดียวกับในต่างประเทศ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ ในเรื่องแอลกอฮอล์กับสังคมที่เชื่อว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้ หากคนในสังคมมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องการดื่มอย่างรับผิดชอบนั่นเอง”

เกี่ยวกับดิอาจิโอ

ดิอาจิโอ เป็นผู้นำด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับพรีเมี่ยม ที่มีแบรนด์ชั้นนำระดับโลกและมีชื่อเสียงให้เลือกมากมาย เช่น สก็อตวิสกี้ จอห์นนี่ วอล์กเกอร์ เบียร์กินเนสส์ ว้อดก้าสเมอร์นอฟ ไอริชครีมเบลีย์ ซิงเกิ้ลมอลต์วิสกี้ เดอะ ซิงเกิลตัน ออฟ เกลน ออร์ด และ ว้อดก้าเคเทลวัน เป็นต้น

ดิอาจิโอ เป็นบริษัทระดับโลก ที่ดำเนินธุรกิจในกว่า 180 ประเทศ ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก และตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้บริหาร บุคลากร แบรนด์ และผลประกอบการของดิอาจิโอ สามารถค้นหาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.diageo.com

เกี่ยวกับดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่

บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คุณภาพชั้นนำ ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำในตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับพรีเมี่ยมและซุปเปอร์ดีลักซ์ ในประเทศไทย

ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ มีนโยบายการทำงานร่วมกับภาครัฐ พนักงาน ลูกค้า ผู้บริโภค ซัพพลายเออร์ และชุมชนด้วยความโปร่งใส ยึดถือหลักจริยธรรม ธรรมาภิบาล รวมถึงนโยบายด้านสุขภาพและความปลอดภัย และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัดในการดำเนินธุรกิจอีกทั้ง ส่งเสริมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องเสมอมา โดยท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดื่มรับผิดชอบได้ที่เว็บไซต์ www.drinkiq.com
ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter