ช้อปออนไลน์ต้องมา “โรบินสัน” เปลี่ยนหัวเรือ “วุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์” ขึ้นแท่น ขยับสู่ OMNI CHANNEL

บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ที่จะแต่งตั้ง วุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์ ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) แทน มร.อลัน จอร์ซ ทอมสัน ที่ได้ลาออก โดยมีผลในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป 

โดยจะเข้ามารับหน้าที่ผู้นำคนใหม่ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการสานต่อการบริหารธุรกิจทั้งหมดของบริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) ทั้งในส่วน ธุรกิจห้างสรรพสินค้า จำนวน 25 สาขา และธุรกิจศูนย์การค้า จำนวน 19 สาขา รวมทั้งการผลักดันธุรกิจให้ก้าวสู่ OMNI CHANNEL ด้วยเทคโนโลยีด้านออนไลน์ เพื่อให้สอดรับกับกระแสธุรกิจยุคดิจิตอลที่จะเข้ามามีบทบาทในธุรกิจค้าปลีกในอนาคต

วุฒิเกียรติ มีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก ทั้งในด้าน Store Operations, Marketing และ Property Management และได้เข้ามาร่วมงานกับทางบริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) ในปี 2557 ในตำแหน่ง Head of Leasing for Robinson Lifestyle Malls ต่อมาได้รับความไว้วางใจให้ดูแลงานทางด้าน Business Development and Property Management เพิ่มเติม

3 ปีที่ผ่านมา วุฒิเกียรติถือเป็นหนึ่งในคณะผู้บริหารที่ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจให้กับทางโรบินสัน ทั้งในส่วนธุรกิจห้างสรรพสินค้า ธุรกิจศูนย์การค้า และการผลักดันธุรกิจให้ก้าวสู่ OMNI CHANNEL ในอนาคต ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจมีความแข็งแกร่งในการแข่งขันในตลาดค้าปลีกของประเทศ และมีการเติบโตทางธุรกิจที่ดีอย่างต่อเนื่อง

การปรับกลยุทธ์ขององค์กรให้เหมาะสมและรวดเร็วกับสภาวะการแข่งขันในรูปแบบต่างๆ ประกอบกับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จะเป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จของธุรกิจในอนาคต ซึ่งจะทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การปรับปรุงและพัฒนาความสามารถของบุคลากรทั้งภายในบริษัทเองและคู่ค้าของเราจำเป็นที่ต้องทำควบคู่กันไปพร้อมๆ กับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ที่มา : mgronline.com/business/detail/9600000110191