10 องค์กรใช้งบโฆษณาสูงสุด มกราคม-ตุลาคม 2560


13-11-2017 22:55:02

อันดับ 1 ยังเป็นของ ยูนิลีเวอร์ 3,228 ล้านบาท อันดับ2 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย 1,686 ล้านบาท อันดับ 3 บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล 1,570 ล้านบาท อันดับ 4 บริษัท วิซาร์ด โซลูชั่น 1,147 ล้านบาท อันดับ 5 ตรีเพช อีซูซุ 1,144  ล้านบาท

อันดับ 6 บริษัท โคคา โคล่า (ประเทศไทย) 1,044 ล้านบาท  อันดับ 7 บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ ประเทศไทย (นีเวีย)  997 ล้านบาท อันดับ 8บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ  989 ล้านบาท อันดับ 9 เนสท์เล่ (ไทย) 980 ล้านบาท อันดับ 10 สำนักนายกรัฐมนตรี 979 ล้านบาท

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter