เปิดตัว Bhiraj Office REIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ (BOFFICE)

กลุ่มบริษัทภิรัชบุรีผู้พัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ที่มีความหลากหลายและครบวงจร เปิดตัว ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ หรือ Bhiraj Office REIT (BOFFICE) เพื่อเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่โครงการอาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ชูจุดเด่นเป็นอาคารสำนักงานเกรด A ที่ออกแบบพัฒนาโครงการในรูปแบบผสมผสาน (Mixed-use Commercial Complex) ซึ่งมีที่ตั้งอาคารสำนักงานอยู่ในพื้นที่เดียวกับศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ สร้างความโดดเด่นที่ตั้งอยู่ในทำเลสุขุมวิทตอนต้น ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าเป็นโครงการระดับคุณภาพที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง หนุนอัตราเช่าพื้นที่โดดเด่น

นายปิติภัทร บุรี กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทภิรัชบุรี ผู้พัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ที่มีความหลากหลายและครบวงจร เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี กลุ่มบริษัทฯ ได้ยึดหลักแนวคิดการดำเนินธุรกิจที่มุ่งพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์คุณภาพสูงที่ให้ความใส่ใจในรายละเอียดของการพัฒนาโครงการ ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของชุมชนในแต่ละพื้นที่และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้ชีวิตในโครงการและผู้คนโดยรอบ โดยคำนึงถึงหลักการออกแบบโครงการที่เน้นสร้างสมดุลให้แก่การใช้ชีวิตและการทำงานได้อย่างลงตัว มาเป็นแกนหลักในการพัฒนาโครงการของทางกลุ่มฯ ในลักษณะผสมผสานการใช้งาน (Mixed-use) ทำให้การพัฒนาโครงการอาคารสำนักงานในช่วงที่ผ่านมาของกลุ่มบริษัทภิรัชบุรี ได้รับการยอมรับจากลูกค้าผู้เช่ามาโดยตลอด และส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจที่สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง

ทั้งนี้ โครงการอาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ถือเป็นหนึ่งในโครงการคุณภาพ ที่ทางกลุ่มใส่ใจในคุณค่าของการพัฒนาโครงการอย่างมีคุณภาพ โดยยึดหลักแนวคิดการพัฒนาเป็นอาคารสำนักงานเกรด A มีความโดดเด่นด้านทำเลที่ตั้งซึ่งอยู่สุขุมวิทตอนต้น ใจกลางย่านธุรกิจ (CBD) เชื่อมต่อรถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีพร้อมพงษ์เข้าสู่ตัวอาคารโดยตรง และได้รับปัจจัยเกื้อหนุนจากสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ จากลักษณะของโครงการที่เป็นMixed-use Commercial Complex ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ ทำให้เป็นอาคารสำนักงานที่ได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้เช่าเป็นอย่างมาก

โครงการอาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร จึงเป็นอีกหนึ่งในการเติบโตอย่างมั่นคงของทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทภิรัชบุรี ที่บริหารจัดการโดย บริษัท ภิรัชแมนเนจเม้นท์ จำกัดในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญการบริหารอสังหาริมทรัพย์มาแล้วหลายโครงการ เช่น ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC), อาคารสมัชชาวาณิช 2 (UBC II), อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค จึงทำให้โครงการอาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ได้รับความยอมรับในด้านคุณภาพจากกลุ่มผู้เช่าอาคารในปัจจุบัน

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทภิรัชบุรีมีแผนจัดตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ หรือBhiraj Office REIT เพื่อเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่โครงการอาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ และพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับส่วนสำนักงานทั้งหมด เป็นระยะเวลา ประมาณ 26 ปี 9 เดือน หรือตั้งแต่วันที่จดทะเบียนสิทธิการเช่าพื้นที่ระยะยาวบางส่วนในโครงการอาคารสำนักงานจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2587 ซึ่งปัจจุบันกองทรัสต์ดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต.

นายอรรถกร เนตร์เนรมิตรดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ผู้จัดการกองทรัสต์ กล่าวว่า โครงการอาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ เป็นโครงการคุณภาพที่คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ได้อย่างมั่นคงพร้อมศักยภาพในการเติบโตในระดับสูง เนื่องจาก เป็นอาคารสำนักงานเกรด A ในย่านสุขุมวิทตอนต้น ที่มีศักยภาพจากกระแสตอบรับที่ดีจากกลุ่มผู้เช่านับแต่เริ่มเปิดให้บริการในเดือนมีนาคม 2558 ส่งผลให้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีอัตราการเช่าพื้นที่สำนักงานเฉลี่ย 98.7 % จากจำนวนพื้นที่ปล่อยเช่าทั้งหมดประมาณ 49,700 ตารางเมตร นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มผู้เช่าหลากหลายตั้งแต่บริษัทขนาดเล็กจนถึงบริษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาติ รวมถึงกระจายตัวในหลายอุตสาหกรรม เช่น กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่ม E-Commerce กลุ่มเภสัชกรรม เป็นต้น จึงทำให้โครงการมีรายได้ที่มั่นคงและลดความเสี่ยงการพึ่งพิงรายได้จากกลุ่มผู้เช่ารายใดรายหนึ่ง ตลอดจนโอกาสการปรับขึ้นอัตราค่าเช่าที่ดีในอนาคต

ทั้งนี้ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ หรือ Bhiraj Office REIT ซึ่งจะลงทุนครั้งแรกในสิทธิการเช่าระยะยาวบางส่วนในโครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์นั้น ประกอบด้วย พื้นที่เช่าส่วนสำนักงานให้เช่าของอาคารสำนักงาน ภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์,พื้นที่จอดรถ, พื้นที่ส่วนกลางของสำนักงาน และพื้นที่สำหรับวางงานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานของโครงการ รวมพื้นที่ทั้งหมด 94,853ตารางเมตร โดยอาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มผู้เช่านับตั้งแต่เปิดให้บริการในเดือนมีนาคม 2558 ส่งผลให้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีอัตราการเช่าพื้นที่สำนักงานเฉลี่ย 98.7 % ของพื้นที่ปล่อยเช่าทั้งหมดประมาณ 49,700 ตารางเมตร

นายทวีชัย ตั้งธนทรัพย์ หัวหน้าสายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ที่ปรึกษาทางเงิน กล่าวว่า Bhiraj Office REIT (BOFFICE) จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินมูลค่าไม่เกิน 6,605 ล้านบาท แบ่งเป็นการเสนอขายหน่วยทรัสต์ มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,153 ล้านบาท และเงินกู้ระยะยาวในวงเงินไม่เกิ1,750 ล้านบาท โดย Bhiraj Office REIT (BOFFICE) จะมี บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทรัสต์, บริษัท ภิรัชแมนเนจเม้นท์ จำกัด เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทยเป็นทรัสตี และมีบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ และธนาคารกสิกรไทยเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน โดยในปัจจุบัน ทางสำนักงาน ก.ล.ต. เริ่มนับหนึ่งคำขอและไฟลิ่งของ Bhiraj Office REIT (BOFFICE)  เมื่อวันที่ 9 พ.ย. ที่ผ่านมา

นายสาวิตร ศรีศรันยพงศ์ ผู้บริหารกลุ่มงานวาณิชธนกิจ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวถึงภาพรวมของกองทุนรวมและกองทรัสต์ที่ลงทุนในอาคารสำนักงานในประเทศไทยว่า ปัจจุบันได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นจำนวนมาก เนื่องจากสภาวะตลาดของอาคารสำนักงานให้เช่าที่มีอัตราการเช่าที่สูงอย่างต่อเนื่อง โดยจากการนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนสถาบันที่ผ่านมา ก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนสถาบัน โดย เมื่อพิจารณาถึงอัตราเงินจ่ายผู้ถือหน่วยของ Bhiraj Office REIT (BOFFICE) ตามรายงานและข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมุติ สำหรับงวด 12 เดือน (1 ม.ค. 6131 ธ.ค. 61) ที่สอบทานโดยผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ลงทุนจะได้รับอัตราเงินจ่ายผู้ถือหน่วย (First Year Yield) ประมาณร้อยละ 7.10 ซึ่งอัตราเงินจ่ายดังกล่าวจะประกอบด้วยทั้งส่วนเงินปันผลและเงินลดทุนที่ประมาณการว่าจะจ่ายให้กับผู้ถือหน่วย