สร้างธุรกิจสตาร์ทอัพ ในยุค 4.0 ให้ปลอดภัย

การสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพ (New Startups) ในยุค 4.0 ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเทคโนโลยีด้านการเกษตร อาหาร สุขภาพ การแพทย์ หุ่นยนต์ การเงิน การศึกษา อี–มาร์เก็ตเพลส อี–คอมเมิร์ซ การออกแบบ การท่องเที่ยว และการบริการ จะถูกเชื่อมโยงบนโครงข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเชื่อมต่อข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลสารสนเทศผ่าน IP Devices จำนวนมาก

แน่นอนว่าเทคโนโลยีมีประโยชน์อย่างมหาศาลแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะถูกโจรกรรมข้อมูลจากแฮกเกอร์ไปพร้อมกัน หากมีการป้องกันอุปกรณ์ที่ไม่ดีพอ หรือมีช่องโหว่จะทำให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นควรป้องกันตั้งแต่เริ่มต้น โดยเลือกผู้ให้บริการ Internet หรือ ISP ที่มีความน่าเชื่อถือมีโครงข่ายที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ที่มีประสิทธิภาพ มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ และการเลือก Package Bandwidth ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

ด้วยเหตุผลนี้เอง CAT ซึ่งเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตชั้นนำได้ให้ความสำคัญและพัฒนาการให้บริการ corporate internet มาอย่างต่อเนื่อง มีระบบป้องกันภัยคุกคาม Cyber Security ที่แข็งแกร่ง เพื่อตอบสนองทุกความต้องการในการเชื่อมต่อธุรกิจบนโลกอินเทอร์เน็ตในอนาคตอย่างไร้ขีดจำกัด

ด้วยโครงข่ายอินเทอร์เน็ตของ CAT เป็นเสมือนเพื่อนที่คุณไว้วางใจที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของคุณให้ก้าวไปสู่โลกธุรกิจในอนาคตด้วยกัน

F = Faster Speed

เพื่อนที่สามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ด้วยอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ เร็ว แรง และเสถียร ไม่มีสะดุด ไม่ว่าจะเป็นบริษัท องค์กร หรือหน่วยงานที่ต้องการการรับส่งข้อมูลสำคัญต่างๆ จากต้นทางถึงปลายทางได้อย่างรวดเร็ว มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ ให้คุณสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

R = Reliability

เพื่อนที่คุณสามารถเชื่อมมั่นไว้วางใจได้ เพราะในทุกช่องทางการสื่อสารของ CAT ที่หลากหลาย สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างคล่องตัว ฉับไว และมีความปลอดภัยสูง เพื่อให้คุณทำธุรกิจอย่างราบรื่น มั่นใจ เสมือนทางด่วนที่จะทำให้คุณน่าเชื่อถือ

I = Innovative

เพื่อนที่ช่วยสร้างพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ไปพร้อมกับธุรกิจคุณ เทคโนโลยีมีประโยชน์มากมายมหาศาล อัตราการเติบโตของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น CAT จึงตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพทั้งด้านนวัตกรรมทางผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และการให้บริการที่ไม่หยุดนิ่ง ช่วยยกระดับความสามารถทางการแข่งขัน ลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย เพิ่มผลกำไรได้ทวีคูณ

E = Empower

เพื่อนที่มอบพลังอำนาจในการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธภาพสูงสุดของประเทศ เพื่อให้ธุรกิจของคุณสามารถเชื่อมต่อไปในระดับโลก

N = Network Guarantee

เพื่อนที่รับประกันสร้างความมั่นใจด้วยโครงข่าย Network ที่มีความมั่นคงสูง อีกทั้งการเชื่อมต่อ Physical Media ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย Fiber Optic พร้อมทีมบุคลากรที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญการทำงานด้านโครงข่าย ที่สามารถช่วยสนับสนุนภาคธุรกิจของคุณได้อย่างแม่นยำ

D = Direct support 24×7

เพื่อนที่ค่อยช่วยเหลือทุกธุรกิจของคุณ ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของ CAT ที่พร้อมบริการแก้ไขปัญหาเสมือนเพื่อนที่ไม่ทิ้งกัน

เมื่อธุรกิจคุณมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีที่จะเชื่อมต่อทุกสิ่งเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้เทคโนโลยีทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ก็คืออินเทอร์เน็ตที่รวดเร็ว มีคุณภาพ และครอบคลุมทุกพื้นที่การให้บริการ ความปลอดภัยจากการรับส่งข้อมูลสารสนเทศ ทีมงานที่มีประสบการณ์ ความชำนาญพร้อมช่วยเหลือธุรกิจคุณในทุกๆ ด้าน CAT ผู้ให้บริการ corporate internet พร้อมที่จะตอบสนองทุกความต้องการของธุรกิจคุณ เสมือน เพื่อนที่จะทำให้ทุกธุรกิจคุณประสบความสำเร็จไปด้วยกัน

สามารถติดต่อสอบถาม www.cattelecom.com หรือ CallCenter 1322