แมนพาวเวอร์กรุ๊ปชูผลตอบรับธุรกิจ BTS ปี 60 โตกว่าร้อยละ 20

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย เผยผลสำรวจจากการเติบโตที่ผ่านมา ธุรกิจ BTS (Borderless Talent Solutions) ในการส่งออกและนำเข้าแรงงาน ที่มีทักษะเหมาะสมตามความต้องการ เพื่อลดช่องว่างการขาดแคลนแรงงานของแต่ละประเทศ ซึ่งปีนี้ต้องบอกว่ามีการ Change ความต้องการของสายงาน เทรนด์ของตลาดแรงงานเปลี่ยน สายงานและความต้องการปรับเปลี่ยน โดยปีนี้แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ทำการเจาะตลาดธุรกิจ BTS ในกลุ่มตลาดต่างแรงงาน CLMV มากขึ้น ซึ่งผลักดันยอดการเติบโตกลุ่มดังกล่าวกว่า 40 เปอร์เซ็นต์จากปีที่ผ่านมา

มร.ไซมอน แมททิวส์, ผู้จัดการประจำประเทศไทย, แถบตะวันออกกลาง และเวียดนาม แมนพาวเวอร์กรุ๊ป กล่าวว่า BTS (Borderless Talent Solutions) ถือเป็นธุรกิจที่มีระบบโครงสร้างการจัดหาบุคลากรงานแบบเครือข่ายภายใต้ฐานข้อมูลของแมนพาวเวอร์กรุ๊ปทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับการเชื่อมั่นจากกลุ่มลูกค้าในการส่งออกและนำเข้าแรงงานที่มีทักษะ โดยได้จดทะเบียนอย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2554 มีเติบโตอย่างต่อเนื่อง และปีนี้ได้เจาะตลาดฐานใหม่เพิ่มเติม คือ กลุ่ม CLMV ซึ่งถือเป็นประเทศที่มีความต้องการแรงงานคุณภาพนำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาทั้งโครงสร้างและพัฒนาธุรกิจของประเทศของตัวเอง ซึ่งในปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าอัตราการเติบโตที่น่าสนใจ คือ พม่ามีความต้องการเป็นอันดับ 1, เวียดนามและกัมพูชา มาเป็นอันดับ 2, ยุโรปมาเป็นอันดับ 3, ลาวมาเป็นอันดับ 4, จีน, มาเลเซียและสิงคโปร์มาเป็นอันดับ 5 ซึ่งจะเห็นถึงความต้องการแรงงานที่ทักษะของประเทศในแถบใกล้บ้านเริ่มมีการตื่นตัวเป็นอย่างมาก

“โดยประเทศต่างๆ ในกลุ่ม CLMV จะเห็นถึงความต้องการและต้องการแรงงานคุณภาพที่จะนำไปพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาโครงสร้างที่พร้อมเติบโตในอนาคต โดยหากจัดอันดับถึงความต้องการ ตามประเภทของสายงานที่แมนพาวเวอร์ส่งออก คือ อันดับ 1 สายงานด้านการเงิน การบัญชี อันดับ 2 กลุ่มสายงานด้านวิศวกร อันดับ 3 กลุ่มสายงานขายและการตลาด อันดับ 4 สายงานด้านเทคโนโลยี และกลุ่มIT  ส่วนอันดับ 5 จะเป็นงานด้านบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ซึ่งจะเห็นได้ว่าสายงานกลุ่มทักษะมีความต้องการของประเทศในแถบเพื่อนบ้านเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริหารระดับสูงที่มีประสบการณ์ยิ่งเป็นที่ต้องการของตลาดในประเทศแถบกลุ่ม CLMV”

มร.ไซมอน แมททิวส์ กล่าวอีกว่า การพัฒนาแรงงานในประเทศไทยต้องมองรอบด้าน วางรากฐาน เท่าทันความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ ภาคการศึกษาวางระบบ ให้ความรู้ สนับสนุนการศึกษาด้านสายอาชีพและเพิ่มประสิทธิภาพความชำนาญของบุคลากรในประเทศ เช่น ปัจจุบันเวียดนามให้ความสำคัญด้านอุตสาหกรรมรถยนต์ ต้องการแรงงานคุณภาพทั้งระดับแรงงาน และกลุ่มผู้บริหาร หากเข้าใจในโครงสร้างความต้องการทางธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมของแต่ละประเทศ จะทำให้การส่งออกแรงงานไทยมีความพร้อมเป็นอย่างสูง และหากมองในอนาคตกลุ่ม CLMV จะมีการเติบโตอีกต่อเนื่องอนาคตในระยะยาว 3 – 5 ปีอย่างแน่นอน

“จากปีที่ผ่านมา สัดส่วนการนำเข้าส่งออกแรงงานที่มีทักษะปี 2560 แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ได้ส่งออกนำแรงงานเป็นสัดส่วนที่  นำเข้าแรงงาน 50 เปอร์เซ็นต์ ส่งออกต่างประเทศ 50 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะกลุ่มCLMV ที่มีสัดส่วนเติบโตขึ้นกว่า 60 เปอร์เซ็นต์จากปีที่ผ่านมา ซึ่งปีนี้การเติบโตของกลุ่มสายงาน BTS(Borderless Talent Solutions) มีอัตราการเติบโตจากปีที่มาอีก 20 เปอร์เซ็นต์อีกด้วย และในปี 2561 แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ได้ทำการวางแผนในการขยายช่องทางการให้บริการด้านที่ปรึกษาแรงงานในตลาดกลุ่ม CLMV ซึ่งมั่นใจจะเป็นจุดสำคัญและจุดแข็งด้านการบริการของเรา อนาคตแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย พร้อมที่จะเป็นผู้นำและขยายฐานการให้บริการด้านที่ปรึกษาตลาดแรงงานครบวงจรสู่ตลาดประเทศเพื่อนบ้านต่อไป”