บิ๊กซีชูแนวคิดประชารัฐ ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร พร้อมเปิดพื้นที่นำผลิตผลมาจำหน่ายทั่วประเทศ

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ห้างคนไทยหัวใจคือลูกค้า  จับมือกระทรวงพาณิชย์ พลิกคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย ภายใต้โครงการตลาดประชารัฐ Modern Trade สนับสนุนพื้นที่บิ๊กซี139 สาขาทั่วประเทศ เพื่อเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าผลิตผลจากเกษตรกร ผู้ประกอบการระดับชุมชน เพิ่มโอกาสทางการตลาด พร้อมเร่งขยายการสนับสนุนให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศอย่างยั่งยืน

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี  เปิดเผยว่า “บิ๊กซีเข้าใจทุกความต้องการของลูกค้า และผู้ประกอบการ พร้อมเป็นอีกเเรงขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐ โดยให้การสนับสนุนโดยจัดสรรพื้นที่ให้ผู้มีรายได้น้อย เกษตรกร และผู้ประกอบการระดับชุมชน ให้มีโอกาสจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ของห้างสรรพสินค้าโดยได้ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ในการให้พื้นที่ของบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ทั้ง 139 สาขาทั่วประเทศ เป็นช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้า และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้กับเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย รวมไปถึงผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อได้มีโอกาสนำผลผลิต และผลิตภัณฑ์จากฝีมือคนไทย มาจำหน่ายในบิ๊กซี  ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้ ผู้ผลิตได้พบกับผู้บริโภคโดยตรง และเกิดการซื้อขาย เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ  ซึ่งจะเปิดโอกาสให้เกิดความยั่งยืนในวงจรการผลิตและการบริโภคต่อไป  ซึ่งบิ๊กซีมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการนี้”

จากความสำเร็จที่บิ๊กซีได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ สานต่อโครงการประชารัฐมาโดยตลอด ในครั้งนี้บิ๊กซีพร้อมสนับสนุน “โครงการตลาดประชารัฐ Modern Trade” โดยเริ่มต้นที่บิ๊กซีสาขาลำปาง เมื่อวันที่ 5ธันวาคม 2560 มีการนำผลิตผลการเกษตร และงานหัตถกรรมจากชาวบ้าน มาจำหน่ายทุกวันจนถึงเดือนพฤษภาคมปี 2561 เพื่อสร้างเครือข่ายเกษตรกรและผู้ประกอบการที่เข้มแข็ง โดยได้แบ่งระยะการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วน ในส่วนแรก มีการเปิดพื้นที่กว่า 40 สาขาครอบคลุมทั่วประเทศ และตั้งเป้าหมายเปิดพื้นที่ในสาขาที่เหลือให้ครบทั่วประเทศภายในปี 2561

“โครงการตลาดประชารัฐ Modern Trade คืออีกหนึ่งข้อพิสูจน์ของบิ๊กซี ในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการรายย่อย ในการนำผลผลิต และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรสู่ผู้บริโภคในแต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพให้แก่ประชาชน อีกทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ซึ่งบิ๊กซีพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ สนับสนุนกิจกรรมชุมชนที่เป็นประโยชน์อย่างเต็มกำลัง เพื่อตอกย้ำตำแหน่งของบิ๊กซี ในฐานะห้างคนไทย หัวใจคือลูกค้า ของคนทั่วประเทศ