เรตติ้งช่อง และซีรีส์อินเดีย เฉลี่ยเดือน พ.ย. 2560