กลุ่มทรู ร่วมเปิดโครงการ CU TOYOTA Ha:mo สนับสนุนนวัตกรรมรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ขับเคลื่อน Smart City ในประเทศไทย

กลุ่มทรู โดย นายขจร เจียรวนนท์ ผู้อำนวยการบริหาร ด้านกิจการองค์กร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมด้วย มร.มิจิโนบุ ซึงาตะ เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมเปิดโครงการ CU TOYOTA Ha:mo โดยกลุ่มทรู ในฐานะ Platinum Sponsor จะสนับสนุนงบประมาณและมีผู้แทนใน Steering Committee ของโครงการ เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ และข้อเสนอแนะในธุรกิจโทรคมนาคมและการสื่อสารที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ พร้อมทั้งจะนำความเชี่ยวชาญและความเป็นผู้นำ IoT และ Telemetric รวมทั้งการนำเทคโนโลยีการสื่อสาร และ Digital Innovation เข้ามาเชื่อมโยงกับการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์และอุตสาหกรรมการขนส่ง โดยเฉพาะนวัตกรรมเรื่องรถยนต์ไฟฟ้า ระบบ Telemetric ในรถยนต์ เพื่อร่วมขับเคลื่อนและผลักดัน Smart City ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของกลุ่มทรู

โครงการ CU TOYOTA Ha:mo จัดทำขึ้นในโอกาสฉลองครบรอบ 55 ปี บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มทางเลือกใหม่ในการเดินทางเชื่อมต่อระยะสั้นจากระบบขนส่งสาธารณะไปยังจุดหมายปลายทาง และเป็นการริเริ่มให้มีการแบ่งปันการใช้รถ หรือ Car Sharing ด้วยรถยนต์ EV ขนาดเล็ก ที่มีความคล่องตัวและใช้พลังงานไฟฟ้าไม่มาก ซึ่งจะสามารถพัฒนาเป็นรูปแบบธุรกิจที่ยั่งยืน เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 และ Thailand Smart Cities ของประเทศไทยต่อไป