“นกแอร์” เพิ่มช่องทางชำระค่าบัตรโดยสาร สะดวกสบาย จ่ายง่ายที่ “เทสโก้ โลตัส”

นกแอร์ สายการบินของคนไทย เพิ่มช่องทางชำระค่าบัตรโดยสารเครื่องบินที่เคาน์เตอร์รับชำระเงิน “เทสโก้ โลตัส” สะดวก ง่าย ชำระได้ทุกสาขา

คุณสิรินันท์ จิรดิลก กรรมการผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีและระบบการชำระเงิน บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การเพิ่มช่องทางรับชำระเงินในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสายการบิน และ เทสโก้ โลตัส โดยสามารถชำระเงินได้ในทุกเที่ยวบิน เพียงนำรหัสชำระเงินที่ได้จากการจองบัตรโดยสารผ่านช่องทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และนกแอร์ คอลเซนเตอร์ ไปแจ้งชำระเงินที่เคาเตอร์รับชำระเงินในเทสโก้ โลตัส ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้โดยสาร ที่ไม่สะดวกชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ หรือมีข้อจำกัดในการใช้บริการผ่านทางออนไลน์ได้เป็นอย่างดี”

สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการชำระเงินค่าบัตรโดยสาร โดยใช้ช่องทางใหม่นี้สามารถชำระได้ที่ เทสโก้ โลตัส ทั้ง5 รูปแบบ ได้แก่ เอ็กซ์ตร้า ไฮเปอร์มาร์เก็ต ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ ตลาด และเอ็กซ์เพรส ซึ่งมีสาขามากกว่า1,900 แห่ง ทั่วประเทศ ซึ่งระยะเวลาในการชำระเงินนั้น หากเป็นการจองบัตรโดยสารล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 7 วันขึ้นไป จะมีกำหนดชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง และหากเป็นการจองบัตรโดยสารล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 4-6 วัน และ 1-3 วัน จะมีกำหนดชำระเงินภายใน 12 ชั่วโมง และ 3 ชั่วโมง ตามลำดับ โดยมีค่าธรรมเนียม 30 บาทต่อรายการ