DITP เปิดตัวโครงการ Smart Online SMEs Plus (S.O.S+) ต่อยอดพัฒนา SMEs ดันสินค้าไทยขายออนไลน์กับ e-Marketplace ทั่วโลก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการต่อยอดการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการการค้าออนไลน์: Smart Online SMEs Plus (S.O.S+)” โดยมี นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ห้องบุรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย์ 

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่าโครงการต่อยอดการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการการค้าออนไลน์ หรือ Smart Online SMEs Plus (S.O.S+) ในปีนี้

เป็นการสานต่อความสาเร็จของโครงการในปีที่ผ่านมา ซึ่งการันตีด้วยรางวัลชนะเลิศ WSIS Prize 2016 (World Summit on Information Society) สาขา Capacity Building จาก International Telecommunication (ITU) และเพื่อต่อยอดความสาเร็จดังกล่าว ในปีนี้ กรมฯ มีแนวทางการดาเนินโครงการโดยให้ความสาคัญกับการขยายโอกาสทางการค้า เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs สามารถขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ไปต่างประเทศได้จริง ผ่านกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ร่วมกับแพลตฟอร์ม e-Marketplace ระดับสากลที่เป็นพันธมิตรกับกรมฯ โดยคาดว่าจะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 1,200 ราย 

กิจกรรมภายใต้โครงการนี้จะดาเนินการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งในกรุงเทพฯ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 22 มีนาคม 2561 สถาบันผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง

ประเทศ ถนนรัชดาภิเษก สาหรับในส่วนภูมิภาคจะเริ่มจากจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ ตามด้วยจังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 โรงแรมอวานี โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โดยกิจกรรมไฮไลท์ภายในงาน คือ กิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business..Matching) ระหว่าง

ผู้ประกอบการไทย และ..ผู้แทนการค้าจาก e-Marketplace ที่มีชื่อเสียงที่กรมฯ ได้คัดสรรและเชิญให้เข้าร่วมงาน เช่น Tmall.com (จีน), eBay (อเมริกาและยุโรป) Gosoko.com (แอฟริกา), 11Street (มาเลเซีย), Amazon.com (อเมริกา), Flipkart/Paytm (อินเดีย) Souq.com (ตะวันออกกลาง), Q0010.sg (สิงคโปร์)

blibli.com (อินโดนีเซีย) ฯลฯ เพื่อสร้างมูลค่าการขายได้เลยภายในงาน โดยกลุ่มสินค้าที่กาลังเป็นที่ต้องการของตลาดออนไลน์ในต่างประเทศ ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม แฟชั่นและเครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน และสินค้า OTOP พรีเมี่ยมนางจันทิรากล่าว 

นอกจากนี้ ในงานยังมีกิจกรรมไฮไลท์สุดพิเศษจาก Thaitrade.com..ที่เตรียมคลินิกให้คาปรึกษาด้านการค้าออนไลน์ (Thaitrade.com’s Clinic) ซึ่งนาผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพ โดยมีพันธมิตรจาก บริษัทแคนนอน มาร์เกตติ้ง ประเทศไทย จากัด และการเขียนรายละเอียดสินค้าโดย Copy Editor เจ้าของภาษาจาก

Thaitrade.com Center มาให้บริการแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้สามารถสร้างแคตาลอกสินค้าสาหรับใช้เจรจาธุรกิจกับตัวแทน e-Marketplaces ได้ทันที รวมทั้ง การเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญด้าน e-Commerce ทั้งจาก e-Marketplace..และพันธมิตรชั้นนาด้านการขนส่งสินค้าอย่างบริษัท DHL ที่จะมาบอกเคล็ดลับและ

เทคนิคการทาการตลาดออนไลน์ รวมทั้ง กลยุทธ์การส่งออกเพื่อให้ประสบความสาเร็จในตลาดศักยภาพต่างๆ

 

สาหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถติดตามรายละเอียดโครงการและสมัครเข้าร่วมงานได้ทาง www.thaitrade.com/SOSPlus พิเศษ!!! เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสในการเข้าร่วมงาน รีบสมัครเป็นสมาชิกผู้ขายกับ Thaitrade.com..เพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมงานก่อนใคร หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

DITP Call Center 1169 โทรศัพท์ 02 507 7825 โทรสาร 02 547 5683-4 หรือ e-mail :contact@thaitrade.com