‘เอพี ไทยแลนด์’ จับมือ ‘TCDC’ จัดเสวนาในหัวข้อ ‘เปลี่ยนจังหวะให้ทันโลก’ ในงาน ‘Bangkok Design Week 2018’


  • เอพีเชิญนักออกแบบชื่อดังระดับโลก อาทิ Sam Baron ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบของ FABRICA Design Studio 1 ใน 10 นักออกแบบที่มีความสำคัญ และ Kaave Pour นักออกแบบมือทองด้านการใช้ชีวิตในอนาคตจาก SPACE 10 ร่วมเวทีสนทนา
  • เสนอมิติใหม่ในการออกแบบที่อยู่อาศัยระหว่างเอพี และแฟบริก้า ดีไซน์ สตูดิโอ จากอิตาลี ภายใต้แนวคิด ‘พื้นที่ที่สาม’ จากการทับซ้อนทางดีไซน์ และการแบ่งปันพื้นที่

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สำหรับคนเมืองที่เชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการดีไซน์ เพื่อพื้นที่ใช้สอยที่ไม่จำกัด ผนึกกำลังกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ดึง Sam Baron นักสร้างสรรค์งานดีไซน์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกจาก FABRICA Design Studio และ Kaave Pour นักออกแบบมือทองจาก SPACE10 ร่วมเสนอไอเดียสร้างสรรค์บนเวทีสนทนาระดับประเทศ (International Symposium) ในงาน Bangkok Design Week 2018 ภายใต้หัวข้อ PULSE เปลี่ยนให้ทันจังหวะโลก เพื่อนำเสนอแนวคิด ‘เทรนด์การออกแบบของที่อยู่อาศัยสำหรับพื้นที่แห่งอนาคต (Co-Living Generation)’ เพื่อก้าวเข้าสู่บริบทใหม่ของการใช้ชีวิตในวันที่พื้นที่ชีวิตเหลือน้อยลง


นายสรรพสิทธิ์ ฟุ้งเฟื่องเชวง ผู้อำนวยการคอร์ปอเรทมาร์เก็ตติ้ง และเอพี ดีไซน์ แล็บ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) กล่าวว่า “ภายใต้การเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วจากผลกระทบของเทคโนโลยีที่ถาโถมเข้ามา เป็นเรื่องไม่ง่ายที่จะกล่าวถึงที่อยู่อาศัยในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไร เนื่องจากความต้องการของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน บางสิ่งอาจตอบโจทย์ความสะดวกสบาย และตรงตามความชอบของลูกค้าในตอนนี้ แต่ก็ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะยังตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้เหมือนเดิมหรือไม่ในอนาคต และปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งข้อที่ทำให้การพัฒนาที่อยู่อาศัยในปัจจุบันเกิดความท้าทาย คือ ความจำกัดของพื้นที่ เอพีในฐานะผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของไทยมีความมุ่งมั่นและท้าทายขีดความสามารถที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง ปีนี้เอพีตั้งโจทย์ที่ยากขึ้นและดึงผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายด้านเข้าร่วมงาน เพื่อที่จะพัฒนาที่อยู่อาศัยในทุกโครงการให้เหนือความต้องการของผู้อยู่อาศัย และครอบคลุมทุกฟังก์ชั่นการใช้งานพื้นฐาน”


“เนื่องจากทิศทางของที่อยู่อาศัยพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด เพื่อให้สอดรับกับการใช้ชีวิตในอนาคตของคนรุ่นใหม่ เอพี (ไทยแลนด์) เปิดรับการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน เพื่อมอบโครงการคุณภาพพร้อมด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับลูกบ้านเอพี โดยเฉพาะการพัฒนาของเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศัยให้ต่างจากอตีตอย่างสิ้นเชิง เช่น ตัวอย่างบนเวทีสนทนา ‘International Symposium’ ในงาน Bangkok Design Week 2018 นิทรรศการรวบรวมนักออกแบบและนักสร้างสรรค์ทั้งชาวไทย และต่างประเทศ เพื่อแบ่งปันวิสัยทัศน์ด้านการออกแบบที่แปลกใหม่ ไม่ว่าจะเป็น Kaave Pour (โคเวอร์ พัว) Creative Director ของ SPACE10 ศูนย์วิจัยด้านการใช้ชีวิตในอนาคตของ IKEA ที่มุ่งออกแบบวิถีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ผ่านการค้นหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในเทรนด์ระดับโลก เช่น ความมั่งคงด้านอาหาร การขยายตัวของความเป็นเมือง สุขภาพและสุขภาวะ หรือการออกแบบพื้นที่ใช้สอยที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่าการใช้งานในโปรเจกต์ ‘AP SPACE SCHOLARSHIP’ ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง Sam Baron และเอพี ไทยแลนด์ มุ่งนำเสนอการออกแบบพื้นที่อยู่อาศัยแห่งอนาคตผ่านนวัตกรรมพื้นที่แห่งอนาคตในมุมมองของ FABRICA Design Studio และ เอพี ไทยแลนด์” นายสรรพสิทธิ์กล่าว


มร. แซม บารอง ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบของ FABRICA Design Studio กล่าวว่า “ต้องขอชื่นชม เอพี (ไทยแลนด์) ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในจุดเล็กๆ และนำมาต่อยอดให้เกิดเป็นโครงการดีๆ อย่าง SPACE SCHOLARSHIP ในมุมมองของผมโครงการนี้จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนในสังคมไทยผ่านความเชี่ยวชาญของทั้ง FABRICA และเอพี ในด้านความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบพื้นที่อยู่อาศัย และงานออกแบบที่โดนใจคนที่มาจากต่างถิ่นและถูกสร้างสรรค์ให้เป็นพื้นที่อาศัยที่สามารถแบ่งปันกันได้อย่างลงตัว หรือที่เอพีมักเรียกว่า ‘Co-working Space’ ผมหวังว่าจะได้ร่วมงานกับเอพีในโปรเจกต์ที่ท้าทายเช่นนี้อีกในอนาคต”


มร. โคเวอร์ พัว ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบของ SPACE10 กล่าวในงาน International Symposium ว่า “SPACE10 มีการทำวิจัยและทดลองว่ามนุษย์เราจะใช้ชีวิตอย่างไรในอีก 2-3 ทศวรรษข้างหน้า เราเจาะลึกถึงความเป็นไปได้จริงใน 3 แนวคิดหลัก คือ สังคมหมุนเวียน (Circular Societies) การอยู่ร่วมกัน (Co-Existence) และการใช้เทคโนโลยีเสริมสร้างคนและสังคม (Digital Empowerment) มนุษย์ ถือเป็นผู้ผลักดันให้เกิดนวัตกรรม เมื่อประชากร 1,200 ล้านคนต้องอยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้น มีการแบ่งปันกันมากขึ้น ทุกคนพร้อมที่จะแบ่งปันใช้ของร่วมกับคนอื่น นี่คือตัวอย่างที่เราคิดถึงอนาคตข้างหน้า ซึ่งคนที่เริ่มจินตนาการถึงอนาคต ก็จะเป็นคนที่เริ่มสร้างอนาคตจริงขึ้นมาได้ ปี 2030 เราจะอยู่กันอย่างไรเป็นคำถามที่เราต้องร่วมกันหาคำตอบ”


เอพีพร้อมที่จะสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในโลกแห่งอนาคต ทั้งในด้านงานออกแบบและฟังก์ชั่นการใช้งาน เราทำวิจัยผู้บริโภคในหลากหลายแง่มุม พร้อมคำนึงถึงเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เพื่อนำมาคิดค้นงานออกแบบที่ตอบสนองโลกแห่งอนาคตทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน หรือระบบอัตโนมัติที่เชื่อมโยงบ้านทั้งหลัง และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการทำงานของ เอพี คือ การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยและใช้ชีวิตที่ดีกว่าสำหรับคนเมือง


“เอพี (ไทยแลนด์) กล้าที่จะแตกต่าง ผู้นำด้านนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัยสำหรับคนเมือง”