ยูพีเอสประเทศไทยแต่งตั้งรัสเซล รี้ด เป็นกรรมการผู้จัดการคนใหม่


ยูพีเอส แต่งตั้งรัสเซล รี้ด เป็นกรรมการผู้จัดการ ยูพีเอส ประเทศไทย แทนบุนเทียม ตัน


ด้วยประสบการณ์ทำงานที่ยูพีเอส 25 ปี รี้ดเข้ารับตำแหน่งผู้นำทีมพนักงานเกือบ 500 คนในประเทศไทย ซึ่งนับเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตรวดเร็วที่สุดในเอเชีย โดยรับผิดชอบธุรกิจการส่งพัสดุขนาดเล็ก เฟรทฟอร์เวอร์ดดิ้ง และบริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย ควบคู่กับการสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจของยูพีเอสในกัมพูชาและเมียนมาร์


จิม โอการ่า ประธานบริหาร ยูพีเอส ภูมิภาคเอเชียใต้ กล่าวว่า “ยูพีเอสมีความพร้อมที่จะช่วยให้ธุรกิจไทยเชื่อมโยงสู่ตลาดต่างประเทศได้กว้างขวางยิ่งขึ้นด้วยบริการเชิงกลยุทธ์อันหลากหลายซึ่งครอบคลุมทั่วประเทศไทยและทั่วโลก การแต่งตั้งรัสเซล รี้ด สะท้อนให้เห็นถึงผลสำเร็จของการใช้แนวทางการพัฒนาผู้นำของยูพีเอส และด้วยประสบการณ์อันหลากหลายของรัสเซล เรามุ่งหวังที่จะเห็นเขานำพายูพีเอส ประเทศไทยให้ก้าวล้ำไปอีกขั้น”


ก่อนหน้านี้ รี้ดดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ประจำภูมิภาคเอเชียใต้ และผู้ประสานงานตัวแทน ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เป็นเวลาสามปี โดยประจำอยู่ที่สิงคโปร์ รับผิดชอบการบริหารแนวทางสร้างการเติบโตและขยายธุรกิจในตลาดเศรษฐกิจใหม่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ พร้อมกับดูแลการดำเนินงานของพันธมิตรตัวแทนของยูพีเอสในหลาย ๆ ประเทศในเอเชียแปซิฟิก


รัสเซล รี้ด กล่าวว่า “ยูพีเอสเล็งเห็นโอกาสการเติบโตในประเทศไทย และพร้อมสนับสนุนธุรกิจในไทยด้วยการเสริมศักยภาพการบริการที่ตอบโจทย์ยิ่งขึ้นเพื่อส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผมรู้สึกตื่นเต้นที่ได้มารับหน้าที่ผู้นำทีมยูพีเอส ประเทศไทย และช่วยวางบทบาทของยูพีเอสในการส่งเสริมให้ลูกค้าของเราสามารถแข่งขันในตลาดได้ โดยอาศัยความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร เครือข่ายระดับโลกอันแข็งแกร่ง และความเข้าใจเชิงลึกในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของเรา”


ด้วยประสบการณ์กว่าสองทศวรรษในสายงานที่หลากหลายทั้งในสหรัฐอเมริกา และเอเชียแปซิฟิก รี้ดจึงมีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหารซัพพลายเชน การพัฒนาและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ การทำการตลาดในประเทศต่าง ๆ การเสริมศักยภาพการขาย การสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ และการบริหารการดำเนินงาน ทั้งในตลาดที่พัฒนาแล้วและตลาดเศรษฐกิจใหม่ และผ่านงานในตำแหน่งผู้บริหารหลายตำแหน่งซึ่งมีส่วนช่วยให้ยูพีเอสขยายขอบข่ายและศักยภาพการบริการในตลาดต่าง ๆ ไปทั่วโลก


ด้านการศึกษา รี้ดจบปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจจาก Linfield College และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจาก University of Washington


เกี่ยวกับยูพีเอส


ยูพีเอส เป็นผู้นำระดับโลกในธุรกิจโลจิสติกส์ ด้วยโซลูชั่นต่าง ๆ ที่หลากหลายครบวงจรสำหรับการจัดส่งพัสดุภัณฑ์และคอนเทนเนอร์ บริการอำนวยความสะดวกสำหรับการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนการมุ่งใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการบริหารโลกของธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ยูพีเอสมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองแอตแลนต้า และให้บริการในกว่า 220 ประเทศและเขตการปกครองต่าง ๆ ทั่วโลก ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับบริษัท สามารถค้นหาได้ที่เว็บไซต์ ups.com และบล็อกขององค์กรที่  longitudes.ups.com
หรือรับข่าวสารโดยตรงจากยูพีเอสได้ที่ pressroom.ups.com/RSS