ทรู ไอดีซี เสริมแกร่ง ทุ่มงบ 1,000 ล้านบาท ผุดดาต้าเซ็นเตอร์แห่งที่ 4 “ทรู ไอดีชี – อีสต์ บางนา”


ทรู ไอดีซี ผู้นำดาต้าเซ็นเตอร์และผู้ให้บริการคลาวด์ที่ดีที่สุดครบวงจรหนึ่งเดียวในไทย ประกาศวิสัยทัศน์ร่วมพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0 สร้างแต้มต่อให้กับองค์กรธุรกิจด้วยโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที พร้อมเสริมความแข็งแกร่งเปิดดาต้าเซ็นเตอร์แห่งใหม่ “ทรู ไอดีซี – อีสต์ บางนา” ภายใต้งบลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาท ทั้งโดดเด่นด้วยนวัตกรรมและการออกแบบโครงสร้างวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมล่าสุด จัดเต็มอุปกรณ์คุณภาพมาตรฐานสากล ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดาต้าเซ็นเตอร์ที่ให้บริการเชิงพาณิชย์รายแรกในไทยที่สามารถคว้าใบรับรองมาตรฐานจากสถาบัน Uptime ถึง 2 ด้าน พร้อมให้บริการองค์กรธุรกิจ ทั้งภาครัฐ องค์กรธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่ ทั้งไทยและบริษัทข้ามชาติ


นายปุณณมาศ วิจิตรกุลวงศา รองประธานกรรมการ บริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จำกัดกล่าวว่า “ปัจจุบันเทรนด์การใช้เทคโนโลยีสำหรับองค์กรธุรกิจทั่วโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุค Cloud Based Infrastructure อย่างเต็มตัว ทุกองค์กรต่างใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างแต้มต่อให้กับตนเอง นอกจากนี้ ยังมีการนำ Artificial Intelligence และ Machine Learning มาใช้งานทำให้การจัดเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลทวีความสำคัญมากขึ้นด้วยเช่นกัน บ่งชี้ให้เห็นว่าปัจจัยที่แท้จริงที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จนั่นคือโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที (IT Infrastructure) ให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งทรู ไอดีซี พร้อมให้การสนับสนุนและผลักดันนโยบายดังกล่าวอย่างเต็มที่” ทั้งนี้ จากข้อมูลของการ์ทเนอร์และแอคเซนเจอร์ คาดการณ์ว่าในปี 2561 ตลาดดาต้าเซ็นเตอร์และบริการคลาวด์ในประเทศไทยจะมีมูลค่าสูงถึง 27,000 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดดาต้าเซ็นเตอร์และบริการคลาวด์นั้นจะเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนธุรกิจในอนาคต


นายศุภรัฒศ์ ศิวะเพ็ชรานาถ สิงหรา ณ อยุธยา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด กล่าวว่า “ทรู ไอดีซี ครองความเป็นผู้นำตลาดดาต้าเซ็นเตอร์และผู้ให้บริการคลาวด์อย่างต่อเนื่อง โดยมีส่วนแบ่งการตลาดเป็น  อันดับ 1 ซึ่งในปี 2560  มีรายได้เติบโต 30% จากจุดแข็งที่เหนือกว่าผู้ให้บริการรายอื่นๆ ทั้งบริการที่ได้มาตรฐานระดับสากล การเชื่อมต่อกับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในไทยและเปิดกว้างการเชื่อมต่ออย่างเสรี บริการเสริม Value Added Services (VAS) ที่หลากหลาย และการให้บริการจากทีมงานมืออาชีพ รวมถึงความสำเร็จก้าวสำคัญในการออกแบบและก่อสร้างศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์แห่งใหม่ “ทรู ไอดีซี – อีสต์ บางนา” ได้มาตรฐานขั้นสูง จากสถาบัน Uptime เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น และจากการเปิดตัวดาต้าเซ็นเตอร์แห่งใหม่นี้ ส่งผลให้เราสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยมีศูนย์ทรู ไอดีซี – นอร์ท เมืองทอง รองรับพื้นที่กรุงเทพฯ ตอนเหนือ ศูนย์ทรู ไอดีซี – มิดทาวน์ รัชดา และ ทรู ไอดีซี – มิดทาวน์  พัฒนาการ ให้บริการย่านใจกลางกรุงเทพฯ และล่าสุด ศูนย์ทรู ไอดีซี – อีสต์ บางนา เจาะพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก”


สำหรับแนวคิดในการออกแบบและก่อสร้างดาต้าเซ็นเตอร์แห่งใหม่นี้ คำนึงถึงองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ ความทันสมัย ความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือ โดยทรู ไอดีซี – อีสต์ บางนา ได้รับการรับรองจากสถาบัน Uptime ถึง 2 ด้าน ได้แก่


  • Tier Certification of Design Documents (TCDD): รับรองการออกแบบด้านโครงสร้างวิศวกรรม และสถาปัตยกรรมของดาต้าเซ็นเตอร์
  • Tier Certification of Constructed Facility (TCCF): รับรองการก่อสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ถูกต้อง เป็นไปตามโครงสร้างวิศวกรรม และสถาปัตยกรรมที่ออกแบบไว้

“ทรู ไอดีซี – อีสต์ บางนา ในเฟสแรกมีจำนวนแร็ครวมทั้งสิ้นกว่า 500 แร็ค มีศักยภาพรองรับความต้องการของลูกค้าองค์กรธุรกิจได้เป็นอย่างดี พร้อมด้วยอุปกรณ์และระบบอำนวยความสะดวกที่ได้มาตรฐานสากล ตัวอาคารออกแบบโดยคำนึงถึงการประหยัดพลังงานและความปลอดภัยที่มีความหนาแน่นถึง 10 ระดับ นอกจากนี้ ทรู ไอดีซียังเป็นผู้ให้บริการรายแรกที่ได้นำระบบ Automated Robot Transporter มาใช้อำนวยความสะดวก เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ไอทีของลูกค้าไปยังแร็คที่จัดเตรียมไว้ ซึ่งปัจจุบันมีลูกค้าให้ความมั่นใจใช้บริการที่ศูนย์บางนาแล้ว โดยใช้บริการฝากเซิร์ฟเวอร์ บริการ Enterprise Private Cloud บริการ Managed Services และบริการที่ปรึกษามืออาชีพ“  นายศุภรัฒศ์ กล่าวเสริม


ข้อมูล บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด


ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ (ทรู ไอดีซี) ก่อตั้งในเดือนเมษายน ปี 2547 เป็นผู้นำการให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์และคลาวด์ในประเทศไทย มีศูนย์ให้บริการครอบคลุมจุดศูนย์กลางธุรกิจหลักในกรุงเทพฯ โดยมีดาต้าเซ็นเตอร์ ศูนย์ทรู ไอดีซี – นอร์ท เมืองทองให้บริการครอบคลุมกรุงเทพฯ ตอนเหนือ ในขณะที่ดาต้าเซ็นเตอร์ที่ทรู ไอดีซี – มิดทาวน์ รัชดา และ ทรู ไอดีซี – มิดทาวน์ พัฒนาการ ให้บริการครอบคลุมพื้นที่กลางกรุงเทพฯ และยังมีดาต้าเซ็นเตอร์ที่ทรู ไอดีซี – อีสต์ บางนา ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจาก Uptime Institution เพื่อให้บริการพื้นที่ทางตะวันออกของกรุงเทพฯ และมีศูนย์ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ในนครย่างกุ้งที่ประเทศพม่าอีกด้วย


ทรู ไอดีซี ยกระดับมาตรฐานการให้บริการคลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์ในประเทศไทย ด้วยการได้รับการรับรองมาตรฐานสากลมากที่สุด ได้แก่ ISO 20000-1, ISO 27001, ISO 22301, ISO 50001 และ CSA STAR Cloud Security


ทรู ไอดีซี ยังเป็นดาต้าเซ็นเตอร์และผู้ให้บริการคลาวด์รายแรก ที่มีพันธมิตรผู้ให้บริการคลาวด์ระดับโลกมากที่สุด ได้แก่ Amazon Web Services, Google และ Microsoft รวมไปถึงพันธมิตรทางเทคโนโลยีอย่าง VMware, Huawei, ZTE, Avaya และ Veeam


ทรู ไอดีซีได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีศักยภาพเกินพอ ที่จะรองรับความต้องการของธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดกลางและหน่วยงานภาครัฐ เพื่อผลักดันเศรษฐกิจยุคดิจิทัลของประเทศไทย