นกแอร์ก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสด สายการบินแรกของไทย มิติใหม่ของการชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด


สายการบินนกแอร์ จับมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ เดินหน้าสู่สังคมไร้เงินสด เปิดช่องทางการชำระเงินใหม่ให้แก่ผู้โดยสาร ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและสะดวกสบาย ผ่านระบบพร้อมเพย์


นกแอร์เป็นสายการบินแรกในประเทศไทย ที่นำระบบการชำระเงินด้วยรหัสคิวอาร์โค้ด (QR: Quick Response) มาให้บริการ โดยช่องทางการชำระเงินใหม่นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสายการบินให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น


นายปิยะ ยอดมณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การนำรูปแบบการชำระเงินแบบดิจิตอลนี้มาใช้ สอดคล้องกับนโยบายสนับสนุนสังคมไร้เงินสดของรัฐบาล ที่ต้องการส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสด ด้วยการนำเทคโนโลยีใหม่มาพัฒนาช่องทางการชำระเงิน”


“การนำระบบการชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ดมาใช้นั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นกแอร์รุกหน้าไปอีกขั้น และเป็นผู้นำในด้านของการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการดำเนินงานของสายการบิน” นายปิยะ กล่าวเสริม


นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุดปฏิบัติการ ผู้บริหารสูงสุด Retail Payments และ Retail Products ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า “ด้วยความมุ่งมั่นของไทยพาณิชย์ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะดิจิทัลแพลตฟอร์ม ควบคู่ไปกับการสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับลูกค้า (Customer Experience) อันจะเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขัน ท่ามกลางการเข้ามามีบทบาทของดิจิทัลเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน และด้วยวิสัยทัศน์ของสายการบินนกแอร์ที่มุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมการบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างไม่หยุดยั้ง สอดคล้องกับแนวทางของไทยพาณิชย์ที่ต้องการสร้างดิจิทัลแพลตฟอร์มร่วมกับพันธมิตร เพื่อผลักดันสังคมไทยสู่สังคมไร้เงินสด หรือ Cashless Society โดยเฉพาะการชำระเงินรูปแบบใหม่ ๆ รวมถึงการชำระเงินผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ดที่ทำให้ช่วยลดการใช้เงินสด และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้ายุคใหม่ ซึ่งการร่วมมือกับสายการบินนกแอร์ในการพัฒนาช่องทางการชำระเงินผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ดในครั้งนี้ จะสามารถต่อยอดเจตนารมณ์ที่พร้อมเป็นทุกอย่างเพื่อทุกไลฟ์สไตล์ในยุคดิจิทัลให้กับคนไทยทั่วประเทศที่รักการท่องเที่ยว ปัจจุบันธนาคารมียอดให้บริการคิวอาร์เพย์เมนต์อยู่ที่เกือบ 1 ล้านราย โดยมั่นใจความร่วมมือในครั้งนี้ จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และช่วยต่อยอดให้ธนาคารสามารถบรรลุเป้าหมายยอดให้บริการคิวอาร์เพย์เมนต์ในปี 2561 ที่ 1.2 ล้านรายอย่างแน่นอน”


บริการรับชำระเงินรูปแบบใหม่นี้ เปิดให้บริการในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา สำหรับบัตรโดยสารของสายการบินที่ทำการจองผ่านเว็บไซต์ www.nokair.com และในเร็ว ๆ นี้ จะเปิดให้บริการเพิ่มเติมบนช่องทางโทรศัพท์มือถือ และที่เคาน์เตอร์เช็กอินของสายการบินนกแอร์ทั่วประเทศ


พิเศษสุดสำหรับผู้โดยสารที่ชำระเงินค่าบัตรโดยสารด้วยรหัสคิวอาร์โค้ด ผ่านเว็บไซต์ของสายการบินจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำรายการจนถึงสิ้นปี 2561


ผู้โดยสารสามารถใช้แอปพลิเคชัน SCB EASY ของธนาคารไทยพาณิชย์ หรือโมบายแบงก์กิ้งของธนาคารอื่นๆ ในการสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อชำระเงินค่าโดยสารของสายการบินนกแอร์ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nokair.com