ปูนอินทรี คว้า 5 รางวัล จากเวที Thailand ICT Excellence Awards 2018


ตอกย้ำความเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการดิจิทัลเทคโนโลยีและการสื่อสารของกลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือ ปูนอินทรี  ล่าสุด มร. เดนนิส แวนฮีซิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด รับ 5 รางวัลจาก ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้มอบรางวัลในโครงการ “Thailand  ICT Excellence Awards 2018” จัดโดย Thailand Management Association (TMA) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรเอกชนในประเทศไทย เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดการพัฒนาบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบต่อไป ทั้งนี้ ปูนอินทรี ได้รับ 2 รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ รางวัลยอดเยี่ยม จากโครงการนวัตกรรม “INSEE Digital Connected Plant” และ จากโครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน“INSEE SMART Pay” และ 3 รางวัลดีเด่น จากโครงการนวัตกรรม “INSEE People Planning Development Analytics”, โครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน “Capex Management” และ โครงการขับเคลื่อนทางธุรกิจ“Smart Delivery” ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ เมื่อวันก่อน