หัวเว่ย เทคโนโลยี่ ชวนนักศึกษาไทย สมัครโครงการ SEEDS FOR THE FUTURE ICT China Study Trip 2018 ศึกษาดูงานและทัศนศึกษาสำนักงานใหญ่หัวเว่ยที่สาธารณรัฐประชาชนจีน


บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญชวนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 ในคณะเทคโนโยลีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สมัครเข้าร่วมโครงการ SEEDS FOR THE FUTURE ICT China Study Trip 2018 โอกาสเดียวที่จะได้เรียนรู้และสัมผัสกับนวัตกรรมเทคโนโลยีล่าสุดจากหัวเว่ย กับการศึกษาดูงานที่สำนักงานใหญ่ของหัวเว่ย ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลากว่า 2 สัปดาห์ พร้อมโอกาสเข้าร่วมโปรแกรมฝึกงานกับหัวเว่ย


เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 27 เมษายนนี้ ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มที่ veerada.tantawes1@huawei.com หรือ โทร. 020958199 ต่อ 8019