“ไม่เปลี่ยน ไม่รอด” อสมท เดินหน้าโปรเจกต์ MCOT INNO ปั้นมีเดีย อินโนเวชั่น


การพัฒนาในยุคดิจิทัล เป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ทุกอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสื่อต้อง “ปรับตัว” หรือไม่ก็ “ปิดตัว” เมื่อ Disruptive Technology หรือเทคโนโลยีใหม่เข้ามาทำให้ภูมิทัศน์ของสื่อเปลี่ยนไปจนไม่มีวันเหมือนเดิมและทำให้ธุรกิจสื่อต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน แม้แต่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) องค์กรสื่อขนาดใหญ่ หรือ Content Developer ที่ดำเนินธุรกิจสื่อมาอย่างยาวนานกว่า 60 ปี ก็เห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมมุ่งสู่การสร้าง “องค์กรนวัตกรรม” (Innovative Organization) ผ่านโครงการ “MCOT INNO 2018” โดยเปิดตัวโครงการด้วยกิจกรรม MCOT INNO TALK เมื่อวันที่ 21 เม.ย. ที่ผ่านมา


อสมท เดินเกมรุก “มุ่งสร้างองค์กรนวัตกรรม”


นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “อุตสาหกรรมสื่อเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจาก Disruptive Technology เป็นลำดับต้นๆ และรุนแรงที่สุด ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ เพลง และภาพยนตร์ ต้องแข่งขันกับผู้เล่นรายใหม่ เช่น Facebook, Netflix Line TV ความอยู่รอดของธุรกิจสื่อในวันนี้ จึงขึ้นอยู่กับ Content เป็นสำคัญ ผู้ผลิต Content และสื่อจึงต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง “หากไม่เปลี่ยน ก็ไม่รอด” “ปรับอย่างไร เปลี่ยนอย่างไร จึงจะรอด” เป็นสิ่งที่ธุรกิจสื่อในบ้านเรากำลังพยายามแสวงหาแนวทาง หรือ solution ใหม่ๆ หาโมเดลธุรกิจที่เหมาะสมที่ทำให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าหลังจากธุรกิจเดิมไม่อยู่ในช่วงที่จะเติบโตได้อีกมากนัก สถานการณ์ในขณะนี้ อสมท จึงไม่ต่างจากองค์กรสื่อหลักอื่นๆ ของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี การเติบโตของสื่อ online การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค และการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจทีวีดิจิทัล การรับมือกับความท้าทายในยุค “ปลาเร็วกินปลาช้า” และ “ใครๆ ก็เป็นสื่อได้” จึงไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้น ถ้าธุรกิจสื่อมีนวัตกรรมใหม่ ๆ ก็จะเป็นตัวเชื่อมโยงและยกระดับนวัตกรรมของประเทศไทย”


การสร้าง “องค์กรนวัตกรรม” เป็นส่วนหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ของ อสมท เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล หรือ Digital Transformation ซึ่ง อสมท ให้ความสำคัญใน 3 ประเด็น คือ ประเด็นแรกระบบการบริหารจัดการองค์กร (Organization) มีโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมและเอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรม ประเด็นที่สองการพัฒนาทักษะของพนักงาน และประเด็นสุดท้ายวัฒนธรรมองค์กร MCOT+S ของ อสมท เพื่อสร้าง“องค์กรนวัตกรรม” โดยจะหาแนวทางใหม่ๆในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้องค์กรก้าวไปข้างหน้า เติบโตและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาสร้างโอกาสทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน และเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรของ อสมท ให้สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความเข้าใจรูปแบบธุรกิจในบริบทใหม่


MCOT INNO 2018 ประตูต่อยอดนวัตกรรมสื่อ


นายเขมทัตต์ กล่าวต่อไปว่า “The rules of the game are changing” แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี อาจทำให้บางธุรกิจล้มหายตายจากไป หรือตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถช่วยสร้างธุรกิจให้เติบโตแบบก้าวกระโดดได้ ซึ่งอสมท ในบทบาทของการเป็น “หุ้นส่วนสังคมไทย” พร้อมสนับสนุนผลงานนวัตกรรมสื่อที่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ เพื่อแสวงหา “หุ้นส่วน” ที่จะมาสร้างโอกาสทางธุรกิจร่วมกัน ในรูปแบบ O-to-O หรือ Online-to-Offline Strategy ซึ่ง อสมท ได้จัดโครงการ CSR ขึ้นอย่างต่อเนื่องภายใต้ Theme “U ME IDEA” โดยปีนี้เป็นการจัดทำโครงการ “MCOT INNO 2018” ชิงเงินรางวัลกว่า 200,000 บาท เพื่อส่งเสิรมการพัฒนาด้านนวัตกรรมสื่อขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเปิดโอกาสให้ นักศึกษา นักพัฒนาอิสระ และบุคคลในแวดวงธุรกิจ Startup และผู้ที่สนใจได้มีโอกาสนำเสนอไอเดียผลงานการสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อ (Media Innovation) ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อที่ต่อยอด หรือ synergy กับธุรกิจของ อสมท หรือ การสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่ออื่นๆ ที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่า และร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ MCOT INNO 2018 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมสื่อของประเทศ”


สำหรับโครงการ MCOT INNO 2018 เปิดตัวด้วยการจัดกิจกรรม MCOT INNO TALK ในวันที่ 21 เม.ย. ที่ผ่านมา เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Media Innovation และการสร้างรูปแบบธุรกิจสำหรับนวัตกรรมสื่อ ตลอดจนเปิดรับมุมมองใหม่ๆ และเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญด้าน Media Innovation และผู้ที่อยู่แถวหน้าของวงการสตาร์ทอัพเมืองไทย ได้แก่ คุณสร้างบุญ แสงมณี กรรมการผู้จัดการ บจ.อุ๊คบี, คุณฤทัยวรรณ ฤาชัย ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ไทยรัฐออนไลน์, คุณธนโชติ วิสุทธิสมาน กรรมการผู้จัดการบริหาร Info graphic Thailand , คุณพิสิษฐ์ นาดี ผู้จัดการ ทรู อินคิวบ์, คุณพันธุ์พงศ์ ตั้งธีระสุนันท์ Senior Innovation Counsellor สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, ผศ. สมิทธิ์ บุญชุติมา และ ผศ.ดร. โชคอนันต์ บุษราคัมภากร โดยหวังว่าจะช่วยจุดประกายไอเดีย ด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา ภายหลังจากนี้ อสมท จะเปิดรับผู้สมัครทั้งในประเภทบุคคลและทีม ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.- 30 มิ.ย. 2561 ทาง www.umeidea.net และเปิด Pitching Challenge จำนวน 2 ครั้ง พร้อมกับการพัฒนา Prototype สำหรับรางวัล ได้แก่ รางวัล รางวัล Best of the Best จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท, รางวัล Best in Interactive Media จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท, รางวัล Best in Media Business Model เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท, รางวัล Best for TV and Radio Business จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท ประกาศผลในเดือน ต.ค. นี้