ไอคอนสยามร่วมกับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ร่วมลงนามความร่วมมือเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่สหกิจศึกษา


เมื่อเร็ว ๆ นี้  นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการบริษัทไอคอนสยาม จำกัด นายฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เป็นผู้ลงนามในพิธีลงนามความร่วมมือเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่สหกิจศึกษา ระหว่างบริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โดยมีจุดประสงค์ ในด้านการฝึกอบรมวิชาชีพ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในการประกอบวิชาชีพให้แก่นักศึกษาร่วมกัน โดยได้รับเกียรติจาก คุณจันทมาส ครุวัณณา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัทไอคอนสยาม จำกัด และนางณัฎฐ์พัชร์ พรหมโยธี ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์