Jetts 24 Hour Fitness จับมือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสเตเดียมวัน เปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกาย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของคนไทย

Jetts 24 Hour Fitness หนึ่งในแบรนด์ฟิตเนส 24 ชั่วโมงที่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว จับมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสเตเดียมวัน เปิดตัวกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกาย อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ปุยนุ่นฟิต 2018” ซึ่งริเริ่มโดยจุฬาฯ  ประกอบด้วย การออกกำลังกายเป็นกลุ่ม การมอบความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการออกกำลังกายและดูแลสุขภาพที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสิทธิประโยชน์ในการสมัครสมาชิก Jetts สำหรับนิสิตและบุคลากรของจุฬาฯ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยหันมาใส่ใจการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เดน เค็นท์เวล ผู้จัดการประจำประเทศไทย Jetts 24 Hour Fitness กล่าวว่า “เราเชื่อในการสร้างพลังบวกขึ้นภายในชุมชนซึ่งสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของชีวิตผู้คน พันธกิจของ Jetts คือการส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีขึ้น เราจึงร่วมมือกับองค์กรธุรกิจและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้างวิถีชีวิตแห่งสุขภาพที่ดีให้กับคนไทยทุกกลุ่ม โดยไม่จำกัดว่าจะมีพื้นฐานสุขภาพแบบไหน ด้วยรูปแบบการออกกำลังกายหลากหลายและมีความสนุกสนาน เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้คนไทยหันมาออกกำลังกายกันมากขึ้น โดยไม่จำกัดเวลา หรือสถานที่ ไม่ว่าจะในสนามกลางแจ้ง ในยิม ในสถาบันการศึกษา ที่บ้าน หรือแม้แต่ที่ทำงาน”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคือชุมชนการศึกษาที่ใหญ่และสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรใส่ใจกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี ทั้งสเตเดียมวัน และ Jetts 24 Hour Fitness ต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนจุฬา เราจึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงของชุมชนนี้ ได้เตรียมจัดกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับนิสิตและบุคลากรของจุฬา ฯ ประกอบด้วยคลาสการออกกำลังกายกลุ่ม การให้ความรู้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกกำลังกายและดูแลสุขภาพโดยเทรนเนอร์ที่มีความรู้จาก Jetts อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมอบข้อเสนอพิเศษในการสมัครสมาชิก Jetts โดยเราเชื่อมั่นว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะเพลิดเพลินกับรูปแบบการออกกำลังกายที่ง่าย สนุกสนาน เพิ่มสมรรถภาพร่างกาย นอกจากนั้น ยังได้รู้จักเพื่อนใหม่ เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในสถาบัน และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจเพื่อเป็นหนทางสู่การใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งนั่นเท่ากับว่าเราได้บรรลุพันธกิจของเราเช่นกัน”

นายพงศ์วรรธน์ ติยะพรไชย ผู้บริหารโครงการ สเตเดียมวัน (Stadium One) กล่าวว่า “โครงการสเตเดียมวัน มีความมุ่งมั่นที่จะเป็น Sport Destination เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย เราจึงพร้อมที่จะร่วมมือกับโครงการปุยนุ่นฟิต 2018 ของจุฬา ฯ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมคนกรุงเทพฯ ให้หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพ และการออกกำลังกายมากยิ่งขึ้น”

รองศาสตราจารย์วันชัย มีชาติ รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านการบริหารงานบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “ภาวะน้ำหนักเกินและการขาดการออกกำลังกายกำลังเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของคนไทย ซึ่งแน่นอนว่ารวมไปถึงบุคลากรและนิสิตของจุฬาฯ ด้วย เราจึงริเริ่มโครงการปุยนุ่นฟิตขึ้นตั้งแต่ปี 2560 ที่ผ่านมาเพื่อกระตุ้นและนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพโดยการกินอาหารที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน ซึ่งเราคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการรณรงค์ให้เกิดความตระหนักในเรื่องการเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรงจะไม่จำกัดอยู่เพียงในรั้วจุฬาฯ แต่ยังขยายไปสู่คนไทยในวงกว้างด้วยในที่สุด และด้วยการสนับสนุนจากผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการออกกำลังกายอย่าง โครงการสเตเดียมวัน และ Jetts 24 Hour Fitness จึงเชื่อว่านิสิตและบุคลากรจุฬาฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เริ่มต้นหันมาใส่ใจกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยแนวทางที่ง่ายและสนุกสนาน และสร้างวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงสำหรับการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพในอนาคต“

นางสาวสมณ โชติวิสิทธิ นิสิตคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ และเชียร์ลีดเดอร์งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 72 กล่าวว่า “ปกติเป็นคนออกกำลังบ้างอยู่แล้ว เช่นวิ่ง หรือเข้าฟิตเนส แต่กิจกรรมการออกกำลังกายกลุ่มแบบบอดี้คอมแบตนี้เป็นประสบการณ์ใหม่ที่สนุกสนาน นอกจากนั้น ยังได้เรียนรู้คำแนะนำที่มีประโยชน์ เช่นทำอย่างไรให้การออกกำลังกายเป็นเรื่องสนุกที่เราสามารถทำได้ทุกวัน หรือการสร้างความฟิตให้กับร่างกายจากกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน” 

นายภควัต วิภวพาณิชย์ นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ และเชียร์ลีดเดอร์งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 72 เสริมว่า “ผมเป็นคนออกกำลังกายเป็นประจำ โดยเน้นที่การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อและการเผาผลาญแคลอรีให้มีความสมดุล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเล่นยิมคนเดียว แต่การได้เข้าคลาสออกกำลังกายกลุ่มวันนี้เป็นประสบการณ์ใหม่ที่สนุกแบบคาดไม่ถึง อะดรีนาลีนสูบฉีดอย่างแรงเลยครับ ซึ่งผมว่าความรู้สึกที่สุดยอดแบบนี้แหละที่จะช่วยกระตุ้นให้คนหันมาออกำลังกายเป็นประจำ โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นที่บ้าพลัง ซึ่งผมเชื่อว่าการออกกำลังกายที่แหละคือจะทำให้เรามีร่างกายที่ฟิต แข็งแรง และพร้อมลุยกับการเรียนและการทำงานได้เสมอ”