“โฟร์โมสต์” ตอกย้ำความเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจผู้บริโภคชาวไทย การันตีจาก 3 รางวัลสุดยอดแบรนด์แห่งปี

“โฟร์โมสต์” ผลิตภัณฑ์นมที่อยู่คู่ครอบครัวคนไทยมากว่า 60 ปี โดยบริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คว้า 3 รางวัลสุดยอดแบรนด์แห่งปี ทั้ง “รางวัลซุปเปอร์แบรนด์ ไทยแลนด์ 2017” (Superbrands Thailand 2017)“รางวัลตราสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือสูงสุดในประเทศไทยประจำปี 2018” (Thailand’s Most Admired Brand 2018) และ “รางวัลแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ประจำปี 2017-2018” (No.1 Brand Thailand Awards 2017-2018) ตอกย้ำความเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งทั้งในด้านการรับรู้ ความใกล้ชิดกับผู้บริโภค ตลอดจนความเป็นแบรนด์ยอดนิยมในใจผู้บริโภคหลายสมัยติดต่อกัน พร้อมขอบคุณผู้บริโภคชาวไทยที่ให้การสนับสนุนที่ดีเสมอมา มุ่งมั่นสานต่อพันธกิจในการส่งมอบผลิตภัณฑ์นมโคพร้อมดื่มคุณภาพดี เพื่อโภชนาการของครอบครัวคนไทยให้แข็งแรงเต็มร้อย

นางสาวพิมจันทร์ วิมุกตานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “โฟร์โมสต์ เป็นผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มยูเอชทีที่อยู่คู่คนไทยมากว่า 60 ปี ด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในทุกช่วงวัย เพื่อโภชนาการของครอบครัวคนไทยให้แข็งแรงเต็มร้อย ปัจจุบันเราจึงนำเสนอผลิตภัณฑ์ในหลากหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์นมยูเอชที (UHT) ซึ่งเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุด ได้แก่ นมโคแท้ 100% รสจืด นมหลากรสชาติที่ได้รับความนิยมมากในกลุ่มผู้ใหญ่ โฟร์โมสต์โอเมก้าสำหรับเด็ก และโฟร์โมสต์ยัมมี่ ผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ (Pasteurized Milk) และผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตพร้อมดื่มทั้งแบบถ้วยและแบบกล่องยูเอชที ทำให้โฟร์โมสต์เป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจ และชื่นชอบมากที่สุดจากสัดส่วนทางการตลาดที่โฟร์โมสต์ครอบครองไว้ถึง 30% และมีอัตราเติบโตต่อเนื่องเฉลี่ย 3-5% ในทุกๆ ปี อีกทั้งรางวัลจากเวทีต่างๆที่เป็นเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จของโฟร์โมสต์”

ล่าสุด “โฟร์โมสต์” สามารถคว้า “รางวัลซุปเปอร์แบรนด์ ไทยแลนด์ 2017” (Superbrands Thailand 2017) ตราสินค้าที่ครองใจผู้บริโภคสูงสุดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จาก Superbrands Thailand องค์กรอิสระที่ได้รับความเชื่อถือในด้านมาตรฐานการประเมินคุณค่าแบรนด์สินค้า โดยวัดผลทั้งในด้าน Brand Quality (คุณภาพของแบรนด์) Brand Affinity (ความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค) และ Brand Personality (เอกลักษณ์ของแบรนด์) และ “รางวัลตราสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือสูงสุดในประเทศไทยประจำปี2018” (Thailand’s Most Admired Brand 2018) จากนิตยสาร BrandAge ที่ทำการสำรวจผู้บริโภคกว่า 1,600 ตัวอย่าง ที่วัดผลทั้งในแง่ของความนิยมในการบริโภค (Brand-Popularity) ความมีชื่อเสียงของแบรนด์ (Brand-Reputation) คุณภาพของแบรนด์ (Brand-Quality Image) ความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม (Brand-Innovative Image) การให้บริการและบริการหลังการขาย (Brand-Sell and/or After-sale Service Image) และการเป็นองค์กรเพื่อสังคม (Brand-CSR Image) นอกจากนี้ยังได้รับ “รางวัลแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ประจำปี 2017-2018” (No.1 Brand Thailand Awards 2017-2018) โดยนิตยสาร Marketeer ซึ่งเป็นการเผยผลสำรวจพฤติกรรมและทัศนคติที่มีต่อแบรนด์ในประเทศไทยกว่า 1,000 แบรนด์ ใน 100 หมวดสินค้า โดยมีกลุ่มตัวอย่าง 4,000ตัวอย่างทั่วประเทศอีกด้วย

“สำหรับรางวัลทั้ง 3 ที่โฟร์โมสต์ได้รับนั้นเป็นเสียงสะท้อนสำคัญจากผู้บริโภคทั่วประเทศที่มีต่อแบรนด์ทั้งในแง่ของการรับรู้ ความพึงพอใจ ตลอดจนความไว้วางใจในคุณภาพมากที่สุด ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงชื่อเสียงที่โดดเด่น ตลอดจนความจริงใจที่แบรนด์มีต่อผู้บริโภค ในนามของ “โฟร์โมสต์” บริษัทรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคอย่างท่วมท้น และในฐานะที่เป็นผลิตภัณฑ์นมไทยมาตรฐานเนเธอร์แลนด์ ที่อยู่คู่ครอบครัวคนไทยมากว่า 60 ปี “โฟร์โมสต์” ขออยู่เคียงข้างครอบครัวคนไทย พร้อมกับพันธกิจในการส่งเสริมโภชนาการที่ดีให้กับทุกคนในครอบครัว ในราคาที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้ ให้ครอบครัวคนไทยมีความแข็งแรงเต็มร้อยตลอดไป”

สำหรับแนวทางการดำเนินธุรกิจของโฟร์โมสต์ในปีนี้ เรายังคงสานต่อวิสัยทัศน์การส่งมอบนมคุณภาพให้กับผู้บริโภคด้วยการควบคุมคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ซึ่งนับเป็นหัวใจในการดำเนินธุรกิจที่สำคัญที่โฟร์โมสต์ยึดถือมาโดยตลอด โดยโฟร์โมสต์ได้ให้ความสำคัญตั้งแต่ต้นน้ำ คือ การสนับสนุนและยกระดับมาตรฐานเกษตรกรโคนมชาวไทย สหกรณ์โคนม ตลอดจนศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบมาอย่างยาวนาน อีกทั้ง   การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ในปีที่ผ่านมานอกจากสื่อภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์แล้ว โฟร์โมสต์ยังให้ความสำคัญกับการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายในทุกช่วงวัย ควบคู่กับการจัดกิจกรรมทางการตลาด โปรโมชั่นร่วมกับพันธมิตร กิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งโฟร์โมสต์ไม่เพียงแต่ต้องการสร้างการรับรู้ในตัวผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังมุ่งให้ความรู้ในเรื่องของโภชนาการ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีควบคู่กับไปด้วย

“ในปัจจุบันตลาดนมพร้อมดื่ม (RTD Milk) ในประเทศไทยมีมูลค่าอยู่ที่ 30,000 ล้านบาท ซึ่งโฟร์โมสต์ครองส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ 30% และในปี 2561 นี้ โฟร์โมสต์คาดการณ์การเติบโตสูงกว่า 5% ในขณะที่ตลาดนมพร้อมดื่มจะมีการเติบโตที่ทรงตัว” นางสาวพิมจันทร์ กล่าว

ติดตามข่าวสารของโฟร์โมสต์เพิ่มเติมได้ที่ www.foremostforlife.com และ www.facebook.com/ForemostMomTalk

เกี่ยวกับ “รางวัลซุปเปอร์แบรนด์ ไทยแลนด์” (Superbrands Thailand)

“รางวัลซุปเปอร์แบรนด์ ไทยแลนด์” (Superbrands Thailand) เป็นรางวัลที่การันตีมาตรฐานในความสำเร็จด้านการสร้างแบรนด์จากSuperbrands Thailand องค์กรอิสระที่ได้รับความเชื่อถือในด้านมาตรฐานการประเมินคุณค่าแบรนด์สินค้า โดยวัดผลทั้งในด้านBrand Quality (คุณภาพของแบรนด์) Brand Affinity (ความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค) และ Brand Personality (เอกลักษณ์ของแบรนด์) โดยได้รับการโหวตจากผู้บริโภคและการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขาอาชีพ ทั้งทางด้านการตลาดและการโฆษณาประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับ “รางวัลตราสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือสูงสุดในประเทศไทย” (Thailand’s Most Admired Brand)

“รางวัลตราสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือสูงสุดในประเทศไทย” (Thailand’s Most Admired Brand) เป็นการสำรวจวิจัยความน่าเชื่อถือของแบรนด์ และปัจจัยที่ทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคกว่า 1,600 ตัวอย่าง โดยนิตยสาร BrandAge ในหมวดต่างๆ ทั้ง 7หมวด กว่า 50 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ซึ่งพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ทั้ง ความนิยมในการบริโภค (Brand-Popularity) ความมีชื่อเสียงของแบรนด์ (Brand-Reputation) คุณภาพของแบรนด์ (Brand-Quality Image) ความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม (Brand-Innovative Image) การให้บริการและบริการหลังการขาย (Brand-Sell and/or After-sale Service Image) และ การเป็นองค์กรเพื่อสังคม (Brand-CSR Image)

เกี่ยวกับ “รางวัลแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1” (No.1 Brand Thailand Awards)

“รางวัลแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1” (No.1 Brand Thailand Awards) เป็นโครงการสำรวจที่จัดทำโดยนิตยสาร Marketeer โดยอ้างอิงข้อมูลจากงานวิจัย T-Cube โดยบริษัทวิดีโอ รีเสิร์ช อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทวิจัยการตลาดชั้นนำ ที่มีสำนักงานใหญ่ ณ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้ทำการสำรวจพฤติกรรมและทัศนคติที่มีต่อแบรนด์ในประเทศไทยกว่า 1,000 แบรนด์ ใน 100 หมวดสินค้า โดยมีกลุ่มตัวอย่าง 4,000 ตัวอย่าง ทั่วประเทศ ครอบคลุมผู้บริโภคทุกกลุ่ม ทุกช่วงอายุ และยึดหลักด้านวิชาการอย่างเคร่งครัด จึงทำให้ผลที่ออกมาจึงเป็นที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับอย่างยิ่ง