เมโทรซิสเต็มส์ฯ จัดงาน “Value Creation through Digital Transformation” ยกระดับขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัล

นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต ผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดงาน “Value Creation through Digital Transformation ยกระดับขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัล เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องPimarn Siam,The Athenee Hotel Bangkok เพื่อช่วยนำองค์กรของลูกค้าก้าวสู่ความสำเร็จด้วยเทคโนโลยีในยุค “Digital Transformation เนื่องจากปัจจุบัน การสร้างคุณค่า (Value Creation) ไม่ได้อยู่แค่สินค้าและบริการ แต่ยังเป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการเข้าถึงข้อมูลและพฤติกรรมผู้บริโภค ไม่ใช่เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตเพียงอย่างเดียว แต่เพื่อพลิกธุรกิจให้ทันกับยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถนำข้อมูลเชิงลึกไปขับเคลื่อนและพลิกโอกาสทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สูงสุดผ่านเทคโนโลยีชั้นนำ โดยได้รับการตอบรับจากผู้บริหารขององค์กรชั้นนำของประเทศไทยครอบคลุมทุกอุตสาหกรรมธุรกิจ ผู้เข้าร่วมงานยังได้รับฟังการบรรยายหลักในหัวข้อ “Value Creation through Digital Transformationโดย นางสาวณัฐนันท์ ทองธนากูลเศรษฐ์, Assistant General Manager กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ “Journey to Digital Transformation โดย นายมีลาภ โสขุมา, Digital Transformation Business Solutions Architect เพื่อทำความรู้จักกับหัวใจของการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจเข้าสู่ยุคดิจิทัล เรียนรู้และร่วมเดินทางค้นหาเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ ที่สามารถช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตและมีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนรับฟังการอภิปราย  Panel Session ในหัวข้อ “Why Digital Transformation is Critical?ดำเนินรายการโดย นายพงศ์พีระ ชวาลาธวัช, Business Development Manager กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ อาทิ นายเอกลักษณ์ วิริยะโกวิทยา กรรมการอำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ (COO) บริษัท วงใน มีเดีย จำกัด(Wongnai), นางสาวอรนุช เลิศสุวรรณกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด ผู้พัฒนาเว็บไซต์สื่อธุรกิจด้านเทคโนโลยี และ นายไกรเทพ พิลัยกุล Chief Data Analytic บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด มาร่วมแบ่งปันและแชร์มุมมองการเตรียมความพร้อมในการทำ Digital Transformation และความสำคัญในการนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลมาร่วมใช้ในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของธุรกิจ เพื่อสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันในยุคดิจิทัลอีกด้วย