บลจ.ไทยพาณิชย์ รุกบริการใหม่ “เปิดบัญชีกองทุนบนแอป SCB EASY” รองรับธุรกรรมยุคดิจิทัล

นายสมิทธ์  พนมยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บลจ.ไทยพาณิชย์ ได้ร่วมกับแอปพลิเคชัน SCB EASY พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยี ด้วยการเปิดตัวบริการใหม่เป็นบลจ.แรกของประเทศไทยที่ให้ผู้ลงทุนสามารถเปิดบัญชีกองทุนครั้งแรกได้ทุกกองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทผ่าน SCB EASYบนมือถือหรืออุปกรณ์สมาร์ทโฟน โดยไม่ต้องไปติดต่อสาขาก่อนเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางและช่วยอำนวยความสะดวก ตลอดจนรองรับการทำธุรกรรมในยุคดิจิทัลที่สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้ลงทุน โดยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นผ่านApp Store ในระบบ IOS และ Play Store ในระบบ Android ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

“บลจ.ไทยพาณิชย์ มีการกำหนดนโยบายและแผนงานที่สอดคล้องกับยุคที่ผู้ลงทุนนิยมใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการรับข้อมูลข่าวสาร และการทำธุรกรรม เน้นดำเนินธุรกิจในโลกดิจิตอล เพิ่มขีดความสามารถในการใช้ข้อมูล และคิดค้นธุรกิจรูปแบบใหม่ และให้ความสำคัญการบริหารความมั่งคั่งของลูกค้า (Wealth Management) ทำให้เราเน้นการเข้าถึงผู้ลงทุนหรือให้ข้อมูลการลงทุนผ่าน SCB Platform และ Social Media เป็นหลัก เพื่อเพิ่มความความสะดวกในการทำธุรกรรมผ่านมือถือ ครอบคลุมธุรกรรมทั้งหมดไว้ที่เดียวรวมทั้งมีวิธีการที่ใช้งานง่ายขึ้น การขยายฐานไปสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ๆ  โดยเฉพาะกลุ่ม Digital Age ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่  และเป้าหมายระยะยาวก็ดำเนินการตามแนวทางของธนาคารไทยพาณิชย์ ที่จะเป็นกลุ่มสถาบันการเงินที่ถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและข้อมูลเป็นหลัก” นายสมิทธ์ กล่าว

สำหรับการเปิดบัญชีกองทุนผ่าน SCB EASY นั้น ผู้ลงทุนต้องไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนกับ บลจ.ไทยพาณิชย์มาก่อน และต้องมีบัญชีเงินฝากกับทางธนาคารไทยพาณิชย์ เมื่อเปิดบัญชีเสร็จแล้วระบบจะเพิ่มบัญชีกองทุนให้อัตโนมัติ ซึ่งสามารถเลือกลงทุนได้ทันทีหรือรอจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมเพื่อจะได้เข้าลงทุนได้อย่างทันท่วงที โดยสามารถเลือกลงทุนได้ทุกกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัท อาทิเช่น กองทุนหุ้น กองทุนตราสารหนี้ กองทุนผสม กองทุนต่างประเทศ กองทุน RMF-LTF ตลอดจนกองทุนที่เปิดเสนอขาย IPO ครั้งแรก

นอกเหนือไปจากบริการเปิดบัญชีกองทุน ใน SCB EASY แล้ว ยังสามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวในพอร์ตการลงทุนของตนเอง สามารถซื้อ-ขาย สับเปลี่ยนกองทุน สอบถามข้อมูล ได้แก่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ยอดคงเหลือ หน่วยลงทุน สรุปการทำรายการแต่ละวัน ผลการจัดสรรหน่วย ลงทุน และรายละเอียด หนังสือชี้ชวนฉบับสมบูรณ์แต่ละกองทุน ผ่านเมนู Easy Fund ได้เช่นเดียวกัน