กสิกรไทย สนับสนุนทางการเงินทีทีไอ ผู้รับเหมาติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคมชั้นนำของไทย

นายดิถีชัย ลิมโปดม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และ ดร. ไพศาล อิทธิธรรม กรรมการบริหาร บริษัท ไทยทรานสมิชชั่น อินดัสทรี จำกัด ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงิน จำนวน 1,264 ล้านบาท ให้แก่บริษัทฯ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการเติบโตในอนาคต สำหรับการดำเนินธุรกิจออกแบบและติดตั้งระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม ณ ธนาคารกสิกรไทย อาคารพหลโยธิน เมื่อเร็ว ๆ นี้