วันนี้ (4 มิ.ย. 61) สำนักงาน กสทช. เปิดประชุมชี้แจงและให้คำปรึกษาในการกรอกแบบคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz พร้อมตอบทุกคำถาม


04-06-2018 15:24:54

วันนี้ (4 มิ.ย. 61) สำนักงาน กสทช. เปิดประชุมชี้แจงและให้คำปรึกษาในการกรอกแบบคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz พร้อมตอบทุกคำถามเพื่อให้ผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลเข้าใจ และกรอกเอกสารได้อย่างถูกต้อง

นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองเลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ออกประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประมูล 1800 MHz โดยได้เผยแพร่เอกสารสรุปข้อสนเทศ (Information Memorandum) และเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้ารับเอกสารคำขอรับใบอนุญาตได้ระหว่างวันที่ 15 พ.ค. – 14 มิ.ย. 2561 นั้น จนถึงวันนี้ (4 มิ.ย. 2561) มีผู้เข้าสนใจเข้ารับเอกสารคำขอรับใบอนุญาตจำนวน 6 บริษัท ได้แก่ 1. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด 3. บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด 4. บริษัท ดีแทค บรอดแบรนด์ จำกัด 5. บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด และ6. บริษัท เรียล มูฟ จำกัด

สำหรับวันนี้ (4 มิ.ย. 2561) สำนักงาน กสทช. ได้จัดประชุมชี้แจงและให้คำปรึกษาการกรอกแบบคำขอรับใบอนุญาต รวมทั้งอธิบายข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการยื่นคำขอรับใบอนุญาต (Public Information Session) แก่ผู้ที่เข้ามารับเอกสารคำขอรับใบอนุญาตฯ เพื่อให้เข้าใจในวิธีการยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามที่กำหนดไว้ในประกาศได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยจะมีการบรรยายภาพรวมการดำเนินการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz การเตรียมการก่อนยื่นคำขออนุญาต ข้อแนะนำการจัดทำเอกสาร ภาพรวมเอกสารหลักฐาน รวมถึงวิธีการกรอกและเตรียมเอกสาร ซึ่งหลังจากวันประชุมชี้แจงการกรอบแบบคำขอในวันนี้แล้ว ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประมูลยังสามารถมารับเอกสารคำขอรับใบอนุญาตได้จนถึงวันที่ 14 มิ.ย. 2561 นี้

หลังจากนั้น ในวันที่ 15 มิ.ย. 2561 จะเปิดให้ยื่นเอกสารคำขอเพื่อเข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz จากนั้น สำนักงานจะพิจารณาคุณสมบัติ และประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติที่มีสิทธิเข้าร่วมการประมูลภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน และจะจัดให้มีการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ในวันที่ 4 ส.ค. 2561

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter