“ไอร่า แอนด์ ไอฟุล” รุกตลาดนาโนไฟแนนซ์

“บมจ. ไอร่า แอนด์ ไอฟุล” เร่งเครื่องธุรกิจสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ เพิ่มโอกาสและทางเลือกใหม่ให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงแหล่งเงินทุน พร้อมช่วยลดปัญหาหนี้นอกระบบสนองนโยบายรัฐบาล เปิดให้บริการผ่านสาขาA money  10 แห่งทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

นายคัทสุฮิโกะ มาโดโนะ (Mr. Katsuhiko Madono) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ หรือนาโนไฟแนนซ์ (Nano Finance)เปิดเผยว่า นาโนไฟแนนซ์เป็นมาตรการสินเชื่อที่ภาครัฐจัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยหรือผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการใช้เงินทุนในการประกอบอาชีพ แต่ไม่สามารถเข้าถึงระบบสินเชื่อของสถาบันการเงินได้ เนื่องจากไม่มีเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาของรายได้ เช่น ไม่มีสลิปเงินเดือน และไม่มีทรัพย์สินที่จะนำมาเป็นหลักประกันในการทำธุรกรรมการกู้ยืมเงิน แต่มีความสามารถในการชำระหนี้ ซึ่งอาจจะทำให้ประชาชนกลุ่มนี้ต้องไปกู้เงินนอกระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงและอาจจะได้รับการปฏิบัติในลักษณะเสียเปรียบจากสัญญาเงินกู้ที่ไม่เป็นธรรม

การให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ของบริษัทฯ ถือเป็นการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยที่ต้องการเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ยังช่วยลดปัญหาที่เกิดจากหนี้นอกระบบซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ โดยปัจจุบัน บริษัทฯ เปิดให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ที่สาขาของ A money  รวมทั้งสิ้น จำนวน 10 สาขา ได้แก่ สีลม คอมเพล็กซ์, เดอะมอลล์ บางกะปิ, เดอะมอลล์ ท่าพระ, เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า, เซ็นจูรี่, รถไฟฟ้าใต้ดิน สุขุมวิท, บิ๊กซี สุขสวัสดิ์, ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต, อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง และเดอะมอลล์ บางแค โดยกำหนดวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม รวมกันสูงสุดไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี และคิดอัตราดอกเบี้ย
แบบลดต้นลดดอก

“สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์มีเป้าหมายในการสนับสนุนและส่งเสริมประชาชนให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพและต่อยอดกิจการด้วยการปล่อยสินเชื่อที่มีความเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค และแก้ไขปัญหาภาระดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินนอกระบบที่สูงเกินควร โดยมองว่าตลาดสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์เป็นตลาดที่กว้างและยังมีแนวโน้มความต้องการอีกมาก” นายมาโดโนะ กล่าว

สำหรับผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยที่สนใจสมัครบริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ต้องมีอายุ 20-55 ปี มีสัญชาติไทย ประกอบธุรกิจเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี มีที่อยู่และที่ทำงานในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  ส่วนเอกสารที่ใช้ในการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกและสำเนารายการเดินบัญชีจากรายการปัจจุบันย้อนหลังไป 6 เดือน สัญญาเช่าพื้นที่ในการประกอบธุรกิจอย่างน้อย 1 ปี รูปถ่ายร้านค้าปัจจุบัน และสำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกของธนาคารกสิกรไทย (เฉพาะบัญชีที่เปิดในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล) ส่วนผู้ค้ำประกัน ต้องมีอายุ 20-55 ปี มีสัญชาติไทย เป็นผู้มีรายได้ประจำ อายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และมีเงินเดือนตั้งแต่ 9,000 บาทขึ้นไป  ส่วนเอกสารที่ใช้ ประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารต้นฉบับรายงานการตรวจสอบข้อมูลเครดิต (ไม่เกิน 1 เดือน) สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริง (ไม่เกิน 2 เดือน) และสำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกและสำเนารายการเดินบัญชีจากปัจจุบันย้อนหลังไป 6 เดือน

สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับหรือนาโนไฟแนนซ์ จากบริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) สมัครง่าย! ไม่ต้องมีสลิปเงินเดือน อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก วงเงินสูงสุดถึง 100,000 บาท ผู้สนใจสามารถติดตามสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2004-5000 หรือ www.aira-aiful.co.th