โอกิลวี่กรุ๊ป ตั้ง “นพดล ศรีเกียรติขจร” เป็นประธานร่วม เฟ้นบริการใหม่ ปรับทิศสู่ยุคดิจิทัล

หลังจากประกาศปรับองค์กร โดยยุบ 3 บริษัทในเครือรวมกันไปเมื่อไม่นาน ล่าสุด โอกิลวี่ กรุ๊ป ในประเทศไทย ประกาศแต่งตั้ง “นพดล ศรีเกียรติขจร” เป็นประธานร่วม (Co-Chairman) กับพรรณี ชัยกุล ประธานโอกิลวี่ กรุ๊ป ในประเทศไทย

พรรณี ชัยกุล ประธาน โอกิลวี่ กรุ๊ป ในประเทศไทย เปิดเผยว่า การแต่งตั้งคุณนพดลครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นแนวทางและเป้าหมายที่ชัดเจนของโอกิลวี่ กรุ๊ป หลังจากการปรับโฉมและโครงสร้างองค์กรทั่วโลก ที่มีความสร้างสรรค์เป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนองค์กร ในฐานะประธานร่วมและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างสรรค์ (Chief Creative Officer) ที่อยู่เบื้องหลังงานโฆษณาหลายชิ้นที่ได้รับรางวัลระดับโลกตลอดระยะเวลากว่าสิบปีที่ผ่านมา

นพดลจะรับผิดชอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการรูปแบบใหม่ๆ (Modern Marketing Offer) ที่เน้นความสร้างสรรค์ โดยเฉพาะสื่อดิจิทัล การทำธุรกิจออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะนำดาต้ามาใช้ในการสร้างคอนเทนต์ที่ดีมีประสิทธิภาพ (Data Content Technology) การสื่อสารการตลาดบนแพลตฟอร์มดิจิทัล การทำการตลาดด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติ (Automated Marketing) การสร้างความสัมพันธ์และกระตุ้นให้ผู้บริโภคทำกิจกรรมร่วมกับแบรนด์ (Customer Engagement)

เพื่อช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จได้อย่างดีในยุคดิจิทัล ขณะเดียวกันก็ช่วยให้โอกิลวี่ กรุ๊ป มีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น

ก่อนหน้านี้ นพดลดำรงตำแหน่ง รองประธานกลุ่มบริษัท โอกิลวี่ ในประเทศไทย มีบทบาทในการสนับสนุนผู้บริหารของบริษัทฯ ด้านการพัฒนาคอนเทนต์ที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านสื่อ พฤติกรรมผู้บริโภคและผู้รับข่าวสาร และการแข่งขันในวงการโฆษณา นอกจากนี้ ยังมีบทบาทสำคัญในการก่อตั้ง Social@Ogilvy ที่รองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของสื่อออนไลน์ การก่อตั้ง Ogilvy Branded Entertainment ซึ่งผลิตคอนเทนต์ในรูปแบบต่างๆ ที่แปลกใหม่น่าติดตาม นอกเหนือจากงานโฆษณาในปัจจุบัน

นพดลเข้าร่วมงานกับกลุ่มบริษัทโอกิลวี่ ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ (Creative Director) บริษัท โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ แอดเวอร์ไทซิ่ง ก่อนจะได้เลื่อนตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสร้างสรรค์ (Executive Creative Director) เมื่อปี พ.ศ. 2550 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสร้างสรรค์ของกลุ่มบริษัท โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ ประเทศไทย (Group Executive Director) ในปี พ.ศ. 2552 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายครีเอทีฟ (Chief Creative Officer) ในปี พ.ศ. 2555  และรองประธานกลุ่มโอกิลวี่ ในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2558 รวมทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานที่ได้รับรางวัลจากเวทีประกวดระดับโลกมาแล้วทั้งคานส์ วันโชว์ (One Show) และดีแอนด์เอดี (D&AD).