ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ ปาฐกถาพิเศษเวทีประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา 2561


by Sukyai
03-07-2018 17:08:35

ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตผู้อำนวยการองค์การการค้าโลก (WTO) และอดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) ให้เกียรติร่วมงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ภาวะการสูญเสียดุลยภาพของระเบียบโลกและผลกระทบต่อระบอบการค้า” ในการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2561 โดยระบุว่าการใช้มาตรการขึ้นภาษีและกีดกันทางการค้า เป็นมาตรการที่ไม่ก่อให้เกิดผลดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจโลก พร้อมแนะประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียไม่ยึดติดในแนวคิดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคเท่านั้น ป้องกันการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในอนาคต ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เมื่อเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ เวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนาเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปีโดยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และรายงานความเคลื่อนไหวด้านการค้า การลงทุน และการพัฒนา

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter