ผลิตภัณฑ์บิสกิตและช็อคโกแลตของมอนเดลีซ ไม่มีส่วนผสมของน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน ที่ก่อให้เกิดไขมันทรานส์

ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 388 พ.ศ. 2561 ที่ได้ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย น้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน (Partially Hydrogenated Oils) และอาหารที่มีน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนเป็นส่วนประกอบ ซึ่งน้ำมันดังกล่าวมีส่วนในการทำให้เกิดกรดไขมันทรานส์ (Trans Fatty Acids) ในอาหาร บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด ขอยืนยันว่า ผลิตภัณฑ์บิสกิต และช็อคโกแลตของบริษัท ที่จำหน่ายในประเทศไทย อันได้แก่ คุกกี้โอรีโอ คุกกี้ลู คุกกี้ชิพส์อะฮอย แครกเกอร์ริทซ์ ช็อคโกแลตแคดเบอรี และช็อคโกแลตทอปเบอโรน ไม่มีส่วนผสมของน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน และเป็นไปตามข้อบังคับของประกาศกระทรวงดังกล่าว

เกี่ยวกับมอนเดลีซ  ประเทศไทย

บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นส่วนหนึ่งของมอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล อิงค์ โดยบริษัทเป็นผู้ผลิตและทำตลาดสินค้าแบรนด์ดังมากมายในไทย อาทิ ลูกอมฮอลล์ หมากฝรั่งเดนทีน ลูกอมคลอเร็ท นอกจากนี้ บริษัทยังนำเข้าและทำตลาดสินค้าอื่นๆ อีก เช่น คุ้กกี้โอรีโอ คุ้กกี้ชิพส์อะฮอยแคร็กเกอร์ริทส์ ช็อกโกแลตแคดเบอรี ช็อกโกแลตทอปเบอโรน และชีส ปัจจุบัน บริษัทมีพนักงานรวมกว่า 1,300 คน โดยมีพันธกิจหลักในการเพิ่มช่วงเวลาแห่งความสุขด้วยตำนานความอร่อย ผ่านผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเรา สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล ได้ที่ www.mondelezinternational.com และ www.facebook.com/mondelezinternational