นครชัยแอร์ ขอขอบพระคุณในน้ำใจของชาวไทยทุกคนที่มีต่อชาวลาว ร่วมกันบริจาคสิ่งของมายัง “จุดรับขนส่งของบริจาคช่วยเหลือชาวลาว” นครชัยแอร์ได้นำส่งของบริจาคทั้งสิ้น 1,130 รายการ ถึงที่หมายเรียบร้อยแล้ว

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด กล่าวว่า ตามที่บริษัท นครชัยแอร์ได้ เปิดจุดรับขนส่งของบริจาคช่วยเหลือชาวลาว โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อจัดส่งไปช่วยเหลือชาวลาวผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยแตก เป็นเหตุให้ชาวลาวได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก โดยการจัดส่ง นครชัยแอร์ได้ขนส่งของบริจาคไปกับรถทัวร์ของบริษัทฯ เส้นทางกรุงเทพฯ – อุบลราชธานี และนำส่งต่อไปยังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี จากนั้น ทางจังหวัดนำส่งไปยังจุดรวบรวม สิ่งของรับบริจาค ด่านชายแดนช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำส่งไปยังชาวลาวต่อไป นครชัยแอร์ ได้เปิดจุดรับขนส่งของบริจาคช่วยเหลือชาวลาวมาตั้งแต่วันที่ 26ก.ค.61 ได้รับน้ำใจจากชาวไทยที่มีต่อชาวลาว บริจาคเสื้อผ้า, อาหารแห้ง, น้ำดื่ม, ผ้าห่ม ฯลฯ ผ่านจุดขนส่งของบริจาคนครชัยแอร์เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,130 รายการ จากผู้ส่งของบริจาค 148 ราย จัดส่งของไปกับรถนครชัยแอร์ทั้งหมด 25 เที่ยว และนำส่งถึงจุดรับของบริจาคที่จังหวัดอุบลราชธานีเรียบร้อยแล้ว

นางเครือวัลย์ ได้กล่าวขอบคุณน้ำใจชาวไทยทุกท่านที่มีต่อชาวลาวที่ได้ร่วมนำของบริจาคมาเพื่อช่วยเหลือชาวลาวเป็นจำนวนมาก นครชัยแอร์ในฐานะผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะที่มีเส้นทางปลายทางติดกับประเทศลาวในหลายจังหวัด และกลุ่มลูกค้าส่วนหนึ่งก็เป็นชาวลาว มีความยินดีและภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยเหลือชาวลาวในครั้งนี้ สำหรับการรับขนส่งของบริจาค นครชัยแอร์จะเปิดรับถึงวันที่ 31 ก.ค.61 (เวลาไม่เกิน 20.00 น.)เนื่องจากได้รับประสานงานจาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวว่า ขณะนี้สิ่งของที่ได้รับบริจาคมีเพียงพอต่อความต้องการแล้ว