ปิดฉาก Big Change to Big Chance ประสบความสำเร็จงดงาม

ผ่านพ้นไปแล้วกับงานก้าวเข้าสู่ปีที่ 8 “Future Economy and Internet Governance: Big Change to Big Chance” เมื่อวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 10:00-20:00 น. ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ที่เนรมิตรพื้นที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาโชว์แบบจัดเต็ม รวมทั้งจัดสัมมนาเสริมสร้างองค์ความรู้รับมือการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบจากนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิและกูรูชื่อดังของวงการไซเบอร์และอีคอมเมิร์ซไทยและระดับโลกที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงานกันอย่างเจาะลึกทุกประเด็นกว่า 30 หัวข้อ ขณะที่โซน Job Matching นับว่าได้รับการตอบรับจากนิสิต ศึกษาและประชาชนที่สนใจสมัครงานด้านดิจิทัลจำนวนมาก

นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า งานก้าวเข้าสู่ปีที่ 8 “Future Economy and Internet Governance : Big Change to Big Chance” ถือว่าประสบความสำเร็จเกินคาด มีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนแห่เข้าร่วมชมนิศทรรการและเข้าฟังสัมมนาตลอดระยะเวลาการจัดงานทั้ง 3 วัน เนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้ของคนไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ ที่มีนิทรรศการแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล การจัด Workshop , Job Matching และการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ เปิดมุมมองใหม่แก่ผู้มาร่วมงานในครั้งนี้อย่างครบวงจร

พร้อมกันนี้ผู้ที่เข้าร่วมงานจะสามารถมองเห็นภาพการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ Digital Economy ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศไทยในทุกมิติ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความเข้มแข็งและเชื่อมโยงประเทศไทยสู่เวทีโลก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไทยให้มีความยั่งยืน

นอกจากนี้ภายในงานยังมีจัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้ง e-Commerce Park ระหว่าง ETDA กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ต่อผู้ประกอบการ SMEs ผู้ผลิตสินค้า ผู้ให้บริการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับความร่วมมือในการจัดตั้ง Digital Asia Hub Thailand ว่าเป็นความร่วมมือเพื่อเดินหน้าสู่ Digital Transformation ในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการนำร่องการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล และความร่วมมือสู่ความพร้อมของธุรกิจไทยในเรื่อง GDPR ของ 13 สมาคม และอื่นๆ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานของ ETDA เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Digital Economy

อย่างไรก็ตาม ETDA มีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันและขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่ “เศรษฐกิจดิจิทัล”อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพเติบโตอย่างยั่งยืนทัดเทียมนานาชาติ ซึ่ง ETDA เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะการเสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาบุคคลากร จึงคาดว่าจะมีการจัดงานในลักษณะนี้อีกในปีหน้า พร้อมเชิญชวนคนไทยทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมและเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล