ยูโอบี ย้ำความมุ่งมั่นในไทย วางศิลาฤกษ์สำนักงานใหญ่แห่งใหม่

ธนาคารยูโอบี ย้ำความมุ่งมั่นที่มีต่อพันธกิจในประเทศไทยในระยะยาว โดย มร วี อี ชอง รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารยูโอบี เดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ พร้อมด้วย นาย ตัน ชุน ฮิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี (ไทย) และผู้บริหารระดับสูงของธนาคารร่วมในพิธี การก่อสร้างสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของธนาคาร ยูโอบี (ไทย) ซึ่งตั้งอยู่ย่านธุรกิจบนใจกลางถนนสุขุมวิท ใช้งบลงทุนไปถึง 4 พันล้านบาท มีความสูง 30 ชั้น และสามารถรองรับพนักงานได้มากกว่า 3,000 คน คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564

มร วี อีชอง รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารยูโอบี กล่าวว่า ด้วยประสบการณ์กว่า 80 ปีในภูมิภาคนี้ ทำให้เราเข้าใจสิ่งที่สำคัญสำหรับลูกค้าของเราและความเป็นเอกลักษณ์แห่งอาเซียน สำหรับประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่เติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคนี้ เราได้ช่วยลูกค้าของเราในการจัดการทางการเงินและสร้างความมั่งคั่งให้ธุรกิจมายาวนานกว่าสองทศวรรษ การก่อสร้างสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของธนาคารยูโอบี (ไทย) นี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่ไม่เปลี่ยนแปลงของยูโอบีต่อประเทศไทย ซึ่งเราจะยังคงสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของเศรษกิจประเทศไทยในทุกภาคส่วนทั้งองค์กรธุรกิจ ผู้บริโภค และการพัฒนาชุมชน

เกี่ยวกับธนาคารยูโอบี

ธนาคารยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ จำกัด ประเทศสิงคโปร์ (กลุ่มธนาคารยูโอบี) เป็นธนาคารชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย มีเครือข่ายระดับโลกที่ประกอบด้วยเครือข่ายสำนักงานมากกว่า 500 แห่ง ใน 19 ประเทศและเขตการปกครอง ทั้งในเอเชียแปซิฟิก ยุโรปตะวันตก และอเมริกาเหนือ นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี พ.. 2478 กลุ่มธนาคารยูโอบีเติบโตเรื่อยมาทั้งจากการขยายกิจการ และการเข้าซื้อธนาคารในเชิงกลยุทธ์ กลุ่มธนาคารยูโอบี ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในลำดับต้นของโลก ได้แก่ AA1 โดยมูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส และ AA- โดยแสตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ส และฟิทช์ เรทติ้งส์ ตามลำดับ

ในเอเชียกลุ่มธนาคารยูโอบีดำเนินการจากสำนักงานใหญ่ในประเทศสิงคโปร์ และธนาคารลูกในประเทศจีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย และ ฟิลลิปปินส์ รวมถึงสาขาและสำนักงานตัวแทน

กลุ่มธนาคารยูโอบี ให้ความสำคัญกับกิจกรรมเพื่อสังคมโดยเน้นที่ศิลปะ เยาวชนและการศึกษา กลุ่มธนาคารยูโอบีได้จัดเวทีประกวดศิลปะที่ต่อเนื่องยาวนานที่สุดในประเทศสิงคโปร์ ได้แก่ การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ซึ่งได้ขยายมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็นการยืนยันถึงบทบาทของกลุ่มธนาคารยูโอบีในการสนับสนุนวงการศิลปะ สมาคมศิลปะประจำชาติแห่งประเทศสิงคโปร์ได้ยกย่องกลุ่มธนาคารยูโอบีให้เป็นผู้อุปถัมภ์ศิลปะทรงเกียรติ 10 ปีติดต่อกัน ในปี 2557 กลุ่มธนาคารยูโอบียังได้สนับสนุนให้พนักงานทั่วภูมิภาคร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งรวมถึงกิจกรรม UOB Heartbeat Run ซึ่งจัดในประเทศจีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย

เกี่ยวกับธนาคารยูโอบี (ประเทศไทย)

ธนาคารยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ จำกัด ประเทศไทย (กลุ่มธนาคารยูโอบี) เป็นธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย มีเครือข่ายทั่วประเทศ 154 สาขาและเครื่องเบิกเงินสดอัตโนมัติ 363 เครื่อง (ข้อมูลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560) ยูโอบีเป็นธนาคารชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย มีเครือข่ายระดับโลกที่ประกอบด้วยสำนักงานมากกว่า 500 แห่ง ใน 19 ประเทศและเขตการปกครอง ทั้งในเอเชียแปซิฟิก ยุโรปตะวันตก และอเมริกาเหนือ กลุ่มธนาคารยูโอบี มีสินค้าและบริการด้านการเงิน โดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นหัวใจในการให้บริการ

ธนาคารยูโอบี (ประเทศไทย) ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในลำดับ AAA โดยฟิทช์ เรทติ้งส์