“ออลล์ อินสไปร์” ฟอร์มเด่นครึ่งปีแรกกวาดรายได้โต 1,240% ครึ่งปีหลังตุน Backlog รอรับรู้รายได้ 6,800 ลบ.

บมจ.ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ บริษัทประกาศผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกปี 61 โชว์รายได้รวม 1,153.89ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,240% และมีกำไรสุทธิ 165 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 16.6% และมีรายได้จากการโอนอสังหาริมทรัพย์ กว่า 977.12 ล้านบาท ทั้งนี้ยังมี backlog ที่รอรับรู้รายได้ในอนาคตจำนวน 6,800 ล้านบาท ไตรมาส 3 มีแผนเปิดโครงการ The Excel Ratchada 18 และ The Excel Lasalle 17 ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมตัวยื่น Filingต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายธนากร ธนวริทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทฯมีรายได้รวม 1,153.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 1,240% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนและมีกำไรขั้นต้นรวม 452 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 43.5%และมีกำไรสุทธิรวม 165 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 16.6%สำหรับสาเหตุการเติบโตของผลการดำเนินงานในครึ่งปีแรกมาจากการรับรู้รายได้หลักจากการโอนอสังหาริมทรัพย์ 977.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 1,100% เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งตัวเลขรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นมาจากยอดโอนโครงการ The Excel Groove ในไตรมาส 2 ส่วนภาพรวมครึ่งหลังปี 2561 ผลการดำเนินงานของบริษัทยังมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่อง เพราะบริษัทฯ มีรายได้รอการรับรู้ (backlog) ในอนาคตแล้วประมาณ 6,800 ล้านบาท และคาดว่าจะทยอยรับรู้ในช่วงครึ่งหลังปี 2561 เป็นต้นไป

สำหรับแผนการเปิดโครงการอสังหาริมทรัพย์ในครึ่งปีหลังนี้ คาดว่าจะมีการเปิดโครงการใหม่เพิ่มขึ้นอีก จำนวน 3 โครงการ คือ เปิดขายโครงการคอนโดมิเนียมประเภท low-rise The Excel Ratchada 18 และ The Excel Lasalle 17และเปิด VVIP โครงการบ้านทาวน์โฮม มูลค่าโครงการรวมประมาณ 3,400 ล้านบาท

นอกจากนี้บริษัทฯอยู่ระหว่างการเตรียมยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (Filing) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย