RISC ร่วมกับ International WELL Building Institute (IWBI) ผลักดันแนวคิดอาคารเพื่อสุขภาวะที่ดีในเมืองไทย

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน หรือ RISC นำเสนอวิสัยทัศน์ For all Well-being’ ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภายในงานสัมมนา WELL Journey Bangkok ณ ศูนย์ RISC ซึ่งถือเป็นอาคารสำนักงานแห่งแรกในไทยที่สร้างตามมาตรฐาน WELL Building Standard โดยการจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง RISC และ International WELL Building Institute (IWBI)

รศ. ดร. สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์ RISC กล่าวถึงประโยชน์ของมาตรฐาน WELL Building Standard ที่มีต่อประเทศไทย และแบ่งปันประสบการณ์ของ RISC ในการผลักดันแนวทางนี้ให้เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร

RISC เชื่อมั่นว่ามาตรฐานการป้องกันแบบองค์รวมที่มีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เช่น WELL Building Standard จะสามารถช่วยประเทศไทยรับมือกับปัญหาด้านสุขภาพและการเป็นอยู่ทีดี เช่นปัญหาเสียงรบกวนและปัญหาก๊าซ CO2 หรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอาคารที่มีระดับสูง” รศ. ดร. สิงห์กล่าว

เนื่องจากเราเป็นสำนักงานแห่งแรกในไทยที่ยื่นโครงการเพื่อรับประเมินตามมาตรฐาน WELL Building Standard จึง จำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและการเลือกใช้นวัตกรรมต่างๆ เพื่อปรับใช้ให้เหมาะสมกับประเทศในสภาพภูมิอากาศเขตร้อนชื้น และเราตั้งใจที่จะแบ่งปันบทเรียนเหล่านี้เพื่อช่วยให้อาคารต่างๆ สามารถนำไปปรับใช้ และหวังว่าผู้อยู่อาศัยหรือผู้ใช้งานในอาคารเหล่านั้นจะรู้สึกดีและสามารถทำงานในทุกพื้นที่ได้อย่างเต็มที่”

ข้อกำหนดของ WELL Building Standard มุ่งเน้นที่ 7 ประเด็นสำคัญคือ คุณภาพอากาศที่ดี (Air) น้ำปลอดภัยและสะอาด (Water) ส่งเสริมอาหารดีมีประโยชน์ (Nourishment) แสงที่ดีต่อระบบภายในร่างกาย (Light) การกระตุ้นให้เกิดการออกกำลังกาย (Fitness) สร้างสภาวะอยู่สบายแก่ผู้ใช้งาน (Comfort) และส่งเสริมให้ผู้อยู่ในอาคารมีสุขภาพจิตที่ดี (Mind)

ภายใต้พันธกิจ ‘For all well – being’ จึงทำให้สำนักงงาน RISC มีคุณสมบัติที่โดดเด่นหลายประการและถือเป็นสำนักงานแห่งแรกของเมืองไทยที่มีการใช้เทคโนโลยีควบคุมระดับเสียงเพื่อลดเสียงรบกวนในบริเวณพื้นที่เปิดโล่ง (sound masking system) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

รศ. ดร. สิงห์ เน้นเป็นพิเศษถึงพันธกิจ ‘For all Well – being’ ที่ต้องการสร้างความเป็นอยู่ทีดีไม่เพียงแค่มนุษย์เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้ ซึ่งจะช่วยให้เกิดเป็นความยั่งยืนอย่างแท้จริง “เราสามารถทำอะไรเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนได้ และเหตุใดความยั่งยืนถึงเป็นเรื่องที่เข้าใจยากสำหรับทุกคน” รศ. ดร. สิงห์ กล่าว

ผมเชื่อว่าการมีคุณภาพชีวิตที่ดีคือกุญแจสำคัญในการพัฒนาความยั่งยืน และเมื่อพูดถึง ‘For All Well-being’ ผมไม่ได้หมายความเพียงแค่คนหรือมนุษย์เท่านั้น เพราะเราไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ถ้าขาดต้นไม้ แมลง หรือสัตว์ จึงทำให้เราต้องเข้าใจวิธีการปรับสมดุลของความเป็นอยู่ที่ดีของทุกสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ”

RISC มุ่งหวังให้สำนักงานใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพ ณ โครงการแมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด (MRB) เป็นสถานที่ซึ่งแสดงถึงการออกแบบที่ยั่งยืนและการมีสุขภาพดี นอกจากนี้ศูนย์ RISC ยังเป็นแหล่งความรู้สาธารณะที่ทุกคนสามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้ เช่นห้องสมุดของวัสดุเชิงนิเวศ (Eco Material Library) เป็นต้น

นายโทนี่ อาร์มสตรอง (Mr. Tony Armstrong) รองประธานอาวุโส IWBI (เอเชีย) เข้าร่วมงานสัมมนานี้พร้อมด้วยเหล่าผู้เชี่ยวชาญด้านอาคารที่มารวมตัวกันอาทิ ดร. นรี ภิญญาวัฒน์ ผู้อำนวยการ Atelier Ten (เอเชีย) ดร. ฮยุนจุง จาง (Hyunju Jang) ที่ปรึกษาอาคารเขียวจาก Africvs คุณลลิต ธิติไพศาล ผู้จัดการฝ่ายออกแบบด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนจาก Meinhardt ประเทศไทย และคุณวสุธา เชน สถาปนิกวิจัยอาวุโส จากศูนย์ RISC

เกี่ยวกับศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC)

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) โดยบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) คือศูนย์การวิจัยชั้นนำด้านความยั่งยืน ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ มีพื้นที่ทั้งหมด 990 ตารางเมตร แบ่งออกเป็น 8 โซน มีการติดตั้งระบบอัจฉริยะ (Intelligent System) ตรวจจับการใช้พลังงานและตรวจจับคุณภาพอากาศ (IAQ) และควบคุมในทุกพื้นที่ เพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้อยู่ภายในศูนย์ฯ

นอกจากนี้ศูนย์ RISC ยังได้รับการรับรองมาตรฐานจาก WELL Building Standard จาก the International WELL Building Institute (IWBI) เป็นแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วย แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในการออกแบบเพื่อสุขภาวะและความยั่งยืน ทั้งนี้ RISC มุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการอสังหาริมทรัพย์ และเป็นที่ตั้งของ Eco Material Library ซึ่งมีการรวบรวม แสดงรายละเอียดและตัวอย่างวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกว่า 300 รายการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของศูนย์ RISC สามารถติดตามได้ที่ www.risc.in.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/riscwellbeing

เกี่ยวกับ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC)

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทดีที (DTGO Corporation Limited – DTGO) โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจพัฒนา ลงทุน และจัดการอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยทั้งแบบบ้านเดี่ยวและคอนโดมีเนียม และอสังหาริมทรัพย์แบบมิกซ์ยูส โดย MQDC ได้มีการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้แบรนด์ แมกโนเลียส์ และวิสซ์ดอม

MQDC ได้ให้การรับประกัน 30 ปีในโครงการอสังหาริมทรัพย์ทุกโครงการเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการก่อสร้างที่ดีเยี่ยม

จากพันธกิจของเราที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับทุกคน MQDC จึงได้ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพและนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับผู้บริโภคและสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มคุณค่าให้กับสังคมรอบโครงการ

ที่ MQDC เราใส่ใจทุกสิ่งมีชีวิตบนโลก เราจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์สุขของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.mqdc.com.