TPBI เปิดโรงงานใหม่ เดินเครื่องจักรผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค

บมจ.ทีพีบีไอ’ หรือ TPBI เดินหน้าบริษัทลูก ทีเอเค แพ็คเกจจิ้ง เปิดโรงงานผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค รับแนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทานในไทยเติบโตแกร่ง กดปุ่มเดินเครื่องจักรไลน์การผลิตใหม่ของผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค ดันกำลังการผลิตเพิ่มอีก 50 ล้านเมตรต่อปี คาดรองรับความต้องการของลูกค้าได้ไม่เกิน 5 ปี ก่อนพิจารณาลงทุนเพิ่มเติมอีกครั้งในอนาคต

นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ TPBI ผู้นำอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ครบวงจรระดับโลกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล เปิดเผยว่า แนวโน้มความต้องการบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคในอุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทานปรับตัวสูงขึ้นทุกปี หลังภาพรวมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานมีอัตราเติบโตเฉลี่ยปีละ 5-10% ดังนั้น TPBI จึงมองเห็นโอกาสและได้ลงทุนขยายกำลังการผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภทดังกล่าวและเริ่มสร้างโรงงานตั้งแต่ปีที่ผ่านมา เพื่อรองรับความต้องการลูกค้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนในอุตสาหกรรมอาหารเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากกำลังการผลิตเดิมที่มีอยู่ 100 ล้านเมตรต่อปีไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า

ทั้งนี้บริษัทจึงเห็นความจำเป็นในการลงทุนเพิ่มกำลังการผลิต เพื่อให้ TPBI มีขีดความสามารถการแข่งขันในการนำเสนอผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคและการให้บริการที่ดีให้แก่ลูกค้าในกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงยังเป็นการเปิดโอกาสใหม่ให้แก่ TPBI ที่จะสามารถขยายฐานสู่ลูกค้ารายใหม่เพิ่มเติม คาดส่งผลดีต่อการเติบโตของกลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวต่อไปในอนาคต

ที่ผ่านมา เราใช้กำลังการผลิตเกือบเต็มความสามารถเพื่อผลิตสินค้าบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคป้อนให้แก่ลูกค้า แต่ด้วยปริมาณความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้น เราจึงตัดสินใจลงทุนก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่เพื่อขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นโอกาสของกลุ่ม TPBI ที่นำเสนอบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารพร้อมประทานที่มีคุณภาพและบริการที่ดีให้แก่ลูกค้าได้อย่างดียิ่งขึ้นและช่วยผลักดันการเติบโตที่ดีในระยะยาวให้แก่บริษัทฯ ต่อไป” นายสมศักดิ์ กล่าว

นายศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล ประธานเจ้าหน้าฝ่ายปฏิบัติการ High Value Added Products กล่าวว่า หลังจาก TPBI ได้ใช้เงินลงทุนกว่า 500 ล้านบาทในช่วงที่ผ่าน เพื่อก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ภายใต้บริษัทลูก คือ ทีเอเค แพ็คเกจจิ้ง และติดตั้งเครื่องจักรเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคในเฟสแรกจำนวน 50 ล้านเมตรต่อปี จากเดิมที่มีกำลังการผลิต 100 ล้านเมตรต่อปี ซึ่งปัจจุบันได้เริ่มเดินเครื่องจักรเชิงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่งผลดีต่อการเพิ่มศักยภาพการผลิตของบรรจุภัณฑ์ประเภทดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจากการเดินเครื่องจักรไลน์การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคในครั้งนี้ จะส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจ Flexible Packaging ซึ่งเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่จัดอยู่ในกลุ่มสินค้า High Value added เติบโตเพิ่มขึ้น โดยประเมินว่าสัดส่วนรายได้จากสินค้าในกลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคจะเพิ่มขึ้นเป็น 20% ของรายได้รวมทั้งกลุ่มจากปัจจุบันที่มีสัดส่วนรายได้ 14-15%

เราคาดการณ์ว่าหากทุกอย่างเป็นไปตามแผน ภายในไม่เกิน 5 ปี ข้างหน้าจะต้องเพิ่มกำลังการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคอีก 100 ล้านเมตรต่อปีเพื่อให้ครบตามเป้าหมายของบริษัทฯ ที่เราตั้งเป้าจะเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 250 ล้านเมตรต่อปี ที่จะเข้ามาช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ TPBI ได้มากยิ่งขึ้น” นายศักดิ์สิทธิ์ กล่าว