AIS จัดสัมมนา ACADEMY for THAIS ชวนคุณมาอัพเลเวลทักษะดิจิทัลเพื่อก้าวสู่ระดับอินเตอร์


by Tong
24-09-2018 15:26:36

AIS Academy เปิดประสบการณ์ครั้งสำคัญนำทัพผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Disruption หลากหลายองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ตั้งเป้าเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีให้สังคมไทยพร้อมที่จะพัฒนาเท่าทันนานาชาติ ภายในงานสัมมนา ACADEMY for THAIS รวบรวมองค์ความรู้บนโลกยุคดิจิทัล พร้อมเปิดมุมมอง และหาคำตอบเพื่อเตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพค ฟอรั่ม, เมืองทองธานี ผู้สนใจรีบลงทะเบียนร่วมงานได้แล้วที่ www.aisacademyforthais.com โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส กล่าวถึงงานนี้ว่า “ด้วยความพร้อมของ AIS ในการทำ Digital Transformation โดยมี AIS Academy เป็นศูนย์กลางด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคดิจิทัลเพื่อคนไทย เพราะเทคโนโลยีดิจิทัลนั้น จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานจำเป็นที่คนไทยสามารถใช้งาน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน พร้อมยกระดับศักยภาพมวลรวมของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันได้ทัดเทียมนานาประเทศ”


งานสัมมนา ACADEMY for THAIs ในครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือจากหลายองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ธนาคารกสิกรไทย, บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ Minor International ซึ่งล้วนเป็นองค์กรที่มีแนวคิดและมุ่งสร้างความพร้อม ความเข้มแข็งด้าน Digital Transformation ให้กับบุคลากรภายในองค์กรและยึดมั่นร่วมมือกันในหมู่พันธมิตรในการสร้างสังคมให้ยั่งยืน

งานสัมมนาแบ่งเป็น 2 ช่วง โดย Morning Session นั้นจะพูดถึงภาคเอกชนในประเทศไทยจะต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรสำหรับการปรับตัวในยุคดิจิตอล รวมถึงการนำข้อดีของเทคโนโลยีนี้มาสร้างความคล่องตัวและขับเคลื่อนธุรกิจ รวมไปถึงช่วงเสวนาพูดคุยถึงความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีในอนาคต กับการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ ช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆ ที่เราอาจจะยังนึกไม่ถึง ส่วน Afternoon Session นั้นจะจัดพร้อมกัน 4 เวที เพราะฉะนั้นผู้ร่วมสัมมนาจะต้องเลือกหัวข้อที่ตัวเองสนใจ และคาดว่าจะได้รับประโยชน์มากที่สุด โดยดูหัวข้องานสัมมนาได้จากลิงค์นี้ http://www.aisacademyforthais.com/File/Agenda.pdf

ไฮไลท์ที่สำคัญสำหรับงานนี้ก็คือวิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรงด้าน Digital Disruption จากต่างประเทศ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับโลก ได้แก่ Mr.Hau L. Lee / Mr.Rudy De Waele / Dr.Johan Ugander จะมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่กำลังอยู่ในความสนใจและจะเกิดขึ้นในอนาคต สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการเตรียมตัวเองและการปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินธุรกิจในภาคส่วนต่างๆ ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรอีกมากมาย ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้อยู่ในแวดวงธุรกิจที่ได้เรียนรู้และปรับตัวเท่าทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี อาทิ ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ ผู้อำนวยการโครงการภาครัฐ บริษัท ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด, คุณพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด, คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ บริษัท TARAD.com ร่วมพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีครั้งนี้ไปด้วยกัน

งานสัมมนาในครั้งนี้ จะมีประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนได้เตรียมความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถปรับใช้เทคโนโลยีได้อย่างมั่นใจ ปรับกระบวนทัศน์เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยให้ทันโลกดิจิทัลไปด้วยกันได้ในวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อิมแพค ฟอรั่ม อิมแพค เมืองทองธานี ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้แล้วที่ www.aisacademyforthais.com โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter