หุ้น บมจ.โอสถสภา หรือ OSP พร้อมเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ฯ 17 ต.ค.นี้ รุกขยายตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคในภูมิภาคอาเซียน ตอกย้ำการเป็นบริษัทชั้นนำ

บมจ.โอสถสภา (OSP หรือ บริษัทฯ) ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำของไทยและในหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน พร้อมนำหุ้นเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก 17 ต.ค.นี้ ตั้งเป้ารุกขยายธุรกิจเต็มที่ทั้งในและต่างประเทศ ตอกย้ำความเป็นผู้นำในหลายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ไม่ผสมแอลกอฮอล์และของใช้ส่วนบุคคลในภูมิภาคอาเซียน

นางวรรณิภา ภักดีบุตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) หรือ OSP ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำของไทยและในหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้นำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรกในวันที่ 17ตุลาคม 2561 โดยใช้ชื่อย่อ ‘OSP’ ในการซื้อขายบนกระดานหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุนที่มั่นใจในพื้นฐานและศักยภาพในการดำเนินธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน จากความแข็งแกร่งของแบรนด์สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสามารถเข้าถึงทุกกลุ่มผู้บริโภค และเครือข่ายช่องทางการจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่งเข้ามาช่วยสนับสนุนขีดความสามารถการแข่งขันในการทำตลาด รวมถึงการบริหารจัดการด้านต้นทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยผลักดันผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไรที่ดีในอนาคต

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเปิดโรงงานผลิตเครื่องดื่มแห่งใหม่ที่ประเทศเมียนมาร์ได้ภายในไตรมาส 4/62 เพื่อผลิตสินค้าออกสู่ตลาด รองรับการเติบโตของตลาดที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตที่ยั่งยืนในอนาคตจากปัจจุบันที่ OSP มีสัดส่วนมูลค่าค้าปลีกเครื่องดื่มบำรุงกำลังเป็นอันดับหนึ่งสำหรับปี 2560 นอกจากนี้ จะเร่งปรับปรุงการผลิต การจัดจำหน่ายและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของฐานการผลิตในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น เพื่อรองรับแผนงานขยายธุรกิจไปในภูมิภาคนี้เพิ่มเติม

“เรามีความพร้อมในการรุกใหญ่ขยายธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคในภูมิภาคนี้เพิ่มเติม เนื่องจากขีดความสามารถการแข่งขันในการทำตลาด ตลอดจนแบรนด์สินค้าในกลุ่มเครื่องดื่มที่ไม่ผสมแอลกออฮล์และของใช้ส่วนบุคคลที่มีความแข็งแกร่ง และช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมจะเข้ามาช่วยสนับสนุนการเติบโตที่ดีและรักษาตำแหน่งเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคในภูมิภาคนี้ไว้ได้” นางวรรณิภา กล่าว

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรกในครั้งนี้ของบมจ. โอสถสภา มีมูลค่ารวม 15,094ล้านบาท โดย บมจ. โอสถสภา จะมีมูลค่าตามราคาตลาด (market capitalization) ประมาณ 75,094 ล้านบาท ณ ราคาที่เสนอขาย ซึ่งจะส่งผลให้ OSP เป็นหุ้นที่ใหญ่ที่สุดที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี2561 ณ วันที่ OSP เข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันแรก โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินร่วมและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

หมายเหตุ

เอกสารนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ ไม่ว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นใด หุ้นสามัญของบริษัทฯ ยังไม่ได้จดทะเบียนและจะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้ U.S. Securities Act of 1933 ของประเทศสหรัฐอเมริกา และจะไม่มีการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในประเทศสหรัฐอเมริกาหากไม่มีการจดทะเบียนหรือได้รับการยกเว้นการจดทะเบียนภายใต้ U.S. Securities Act of 1933 ทั้งนี้ จะไม่มีการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปในประเทศสหรัฐอเมริกา