ดีเคเอสเอชประกาศรายงาน GRI เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ดีเคเอสเอช ประกาศรายงานฉบับแรกของบริษัททางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและกิจกรรมช่วยเหลือสังคมขึ้น โดยนำมาตรฐานของ Global Reporting Initiative guidelines (GRI) ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดทำรายงานด้านความยั่งยืน ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล มาเป็นแนวทาง ในฐานะที่เราเป็นบริษัทสวิสซึ่งดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียมากว่า 150 ปี การเสริมสร้างสังคมให้พัฒนาขึ้นถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจของเรา

ดีเคเอสเอช ผู้นำในการให้บริการด้านการขยายตลาด โดยมุ่งเน้นในภูมิภาคเอเชียประกาศรายงานฉบับแรกของบริษัทโดยนำมาตรฐานของ Global Reporting Initiative guidelines (GRI) มาเป็นแนวทาง ในครั้งแรกนี้ ลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ นักลงทุน พนักงานของเรา รวมถึงบุคคลทั่วไปจะได้รับทราบถึงข้อมูลเชิงลึกทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ดีเคเอสเอช

รายงานได้จัดทำขึ้นตามแนวทางหลักของ GRI (option “core”) ซึ่งกว่า 50 หน้าจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจของดีเคเอสเอช กิจกรรมทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบและวิธีการจัดการบริหาร โดยกล่าวถึงทั้งหมด 12 หัวข้อ โดยจะเน้นที่กิจกรรมหลักของบริษัท เช่น การขาย การตลาดและการกระจายสินค้า

วิสัยทัศน์ของดีเคเอสเอชด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในประเทศที่เราประกอบธุรกิจด้วยในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงเพื่อเติมเต็มวัตถุประสงค์ขั้นพื้นฐานด้วยการนำผลิตภัณฑ์หลักของเรา ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ วัตถุดิบอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยี เข้าสู่ตลาดโดยมีการดำเนินงานด้วยคุณธรรม ความเชื่อใจ และไว้วางใจได้

ในความร่วมมือกับมูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ทางบริษัทจึงได้ประกาศรายงาน GRI อย่างเป็นทางการที่กรุงเทพฯ ดีเคเอสเอชเป็นพันธมิตรกับมูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์มาอย่างยาวนาน ซึ่งเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นทางด้านการศึกษาและเสริมสร้างสมรรถภาพของเด็กผู้ด้อยโอกาสทางสังคมผ่านทางการเล่นและกิจกรรมต่างๆ

มร.สเตฟาน พี บุทซ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทดีเคเอสเอช กล่าวว่า “ในฐานะที่เราเป็นบริษัทสวิสซึ่งดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียมากว่า 150 ปี การเสริมสร้างสังคมให้พัฒนาขึ้นถือเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดในการดำเนินธุรกิจของดีเคเอสเอชเสมอมา ธุรกิจของเราในการให้บริการด้านการขยายตลาดมีพื้นฐานมาจากการมีคุณธรรม ความเชื่อใจ และไว้วางใจได้ คุณค่าเหล่านี้ถูกปลูกฝังอยู่ในวัฒนธรรมองค์กร และหลอมรวมเป็นส่วนหนึ่งของเอกลักษณ์ทางด้านการขายของเรา ทางบริษัทได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในรายงาน GRI ฉบับนี้แล้ว”

สามารถดาวน์โหลดรายงาน GRI ได้ที่: dksh.com/sustainability

เกี่ยวกับดีเคเอสเอช

ดีเคเอสเอชเป็นผู้นำในการให้บริการด้านการขยายตลาดโดยมุ่งเน้นในภูมิภาคเอเชีย ดังคำนิยามที่ว่า บริการด้านการขยายตลาดดีเคเอสเอช ช่วยให้บริษัทและแบรนด์ต่าง ๆ สามารถขยายธุรกิจได้ในตลาดใหม่ หรือในตลาดที่มีอยู่เดิม บริษัทได้จดทะเบียนใน SIX Swiss Exchange ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.. 2555 เป็นบริษัทระดับโลก สำนักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่ที่เมืองซูริค พร้อมทั้งมีสำนักงานสาขา 825 แห่งใน 37 ประเทศ โดย 800 แห่งอยู่ในเอเชีย มีพนักงานผู้เชี่ยวชาญกว่า 31,970 คน มียอดขายสุทธิในปี 2560 จำนวน 1.1 หมื่นล้านฟรังก์สวิส ดีเคเอสเอชก่อตั้งเมื่อปี พ.. 2408 ด้วยการสืบทอดวัฒนธรรมอันแข็งแกร่งแบบสวิส บริษัทมีประวัติอันยาวนานในการดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียและหยั่งรากลึกในชุมชนและธุรกิจทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก