มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจับมือซิสโก้ ปฏิรูปการศึกษาขับเคลื่อน “ประสบการณ์การเรียนรู้แบบไฮบริด” ที่สมบูรณ์ครั้งแรกในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) สถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจของอาเซียน ร่วมมือกับซิสโก้ ผู้นำด้านเทคโนโลยีระดับโลก พัฒนาระบบการศึกษาและวางรากฐานสำหรับประสบการณ์การเรียนรู้แบบไฮบริดในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ติดตั้ง Cisco Webex Board (เดิมใช้ชื่อว่า Cisco Spark Board) ช่วยให้อาจารย์และนักศึกษาสามารถสื่อสารระหว่างกันได้แบบไร้สาย ผ่านไวท์บอร์ด และใส่ความเห็นหรือคำอธิบายประกอบได้อย่างเรียลไทม์ รวมถึงสามารถจัดการประชุมผ่านวิดีโอและเสียงได้อีกด้วย เทคโนโลยีดังกล่าวช่วยให้นักศึกษาและอาจารย์สามารถประชุม สร้างคอนเทนต์ ติดต่อสื่อสาร และแบ่งปันทรัพยากรต่างๆทั้งในและนอกห้องเรียนได้ทุกเวลาบนทุกอุปกรณ์อย่างไม่จำกัด

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีนักศึกษากว่า 18,000 คน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ประมาณ 1,000 คน ใน 10 คณะ และ 3 วิทยาลัย การติดตั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยครั้งนี้นับเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลชั้นนำของไทย  นอกจากนี้เพื่อประสบการณ์การเรียนรู้ดิจิทัลที่ไม่สะดุดกับบุคลากร ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยยังได้ติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานไร้สายที่ปลอดภัย และ Cisco Connected Mobile Experience (CMX) โดยประกอบด้วยแอ็คเซสพอยต์ 800 เครื่อง รองรับการใช้งานพร้อมกันได้มากกว่า 15,000 อุปกรณ์ ช่วยจัดการแทรฟฟิกอินเทอร์เน็ตในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้พัฒนาโมบายล์แอพ USpark สำหรับนักศึกษาโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Cisco CMX ซึ่ง USpark ช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในลักษณะที่เป็นส่วนบุคคลมากขึ้น มหาวิทยาลัยจะส่งข้อความในเรื่องที่นักศึกษาแต่ละคนสนใจ รวมถึงหลักสูตรของนักศึกษา และนักศึกษาสามารถใช้แอพดังกล่าวเพื่อเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ เช่น เนื้อหาหลักสูตร บทเรียน งานวิจัย และสามารถทำข้อสอบผ่านอุปกรณ์ iPad  Cisco Webex ยังช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้กับงานธุรการ เพิ่มความสะดวกในการวางแผนการเรียนการสอน ตารางสอนสำหรับวิชาต่างๆ และจัดการระเบียนข้อมูลนักศึกษาจากส่วนกลางได้เป็นอย่างดี

นายปรเมศ ส่งแสงเติม รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกำลังเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาและอาจารย์มีประสบการณ์การเรียนรู้ผสมผสานผ่านดิจิทัลและกายภาพอย่างราบรื่นและสมบูรณ์ ด้วยเครือข่ายที่มีความเสถียรภาพของซิสโก้ รวมถึงแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ช่วยให้อาจารย์ นักศึกษา และพนักงานของมหาวิทยาลัยทำงานร่วมกันและแชร์ทรัพยากร (resource) กันได้อย่างไม่มีข้อจำกัด ทั้งยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้ด้วยการสื่อสารถึงกันอย่างสม่ำเสมอโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่ เทคโนโลยีและโซลูชั่นของซิสโก้ช่วยให้เราใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้ดียิ่งขึ้น และปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอน เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำงานร่วมกับซิสโก้ โดยเราตั้งเป้าที่จะเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก”

นอกเหนือจากเทคโนโลยี CMX และ Webex Board แล้ว ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยยังได้ติดตั้งโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยของซิสโก้ ในการปกป้องอีเมล ป้องกันการบุกรุก และคุ้มครองระบบของมหาวิทยาลัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ระบบป้องกันการบุกรุกเน็กซ์เจนของซิสโก้รองรับการตรวจสอบและการปกป้องที่ครอบคลุมเครือข่ายทั้งหมดของทางมหาวิทยาลัย ทำให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และลดการใช้แบนด์วิธได้อีกด้วย

นายวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีนของซิสโก้ กล่าวว่า “สถาบันการศึกษาเริ่มตระหนักว่าเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการทำให้การเรียนรู้เข้าถึงได้ง่ายและมีความยืดหยุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีด้านการทำงานร่วมกันที่ช่วยให้นักศึกษาและอาจารย์สามารถเชื่อมต่อถึงกัน รองรับการทำงานเป็นกลุ่ม การเรียนการสอนทางออนไลน์ หรือการประชุมร่วมกันเฉพาะกิจตามความสะดวกของแต่ละคน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือใช้อุปกรณ์ใดก็ตาม

ซิสโก้นำเสนอโซลูชั่นสำหรับสถาบันการศึกษามาอย่างยาวนาน และเรามุ่งมั่นทำงานเพื่อปรับปรุงและเพิ่มความสะดวกในการเรียนรู้  เราออกแบบเทคโนโลยีที่ช่วยเสริมศักยภาพของนักศึกษาในการเรียนรู้โดยอาศัยการทำงานร่วมกัน ซิสโก้มีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในการเปลี่ยนผ่านการเรียนการสอน และยกระดับประสบการณ์การเรียนรู้แบบดิจิทัลในประเทศไทย”

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับการยกย่องให้เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจของอาเซียน ซึ่งมีหอการค้าไทยเป็นเจ้าของ ด้วยจุดแข็งคือ การมุ่งเน้นการสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (Innovation Driven Entrepreneurs)นักศึกษาทุกคนมีโอกาสได้เรียนวิชาการประกอบการเชิงนวัตกรรม และวิชาการโค้ด (Coding) นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับรางวัล Apple Distinguished School 2015 – 2016 เนื่องจากนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการเรียนผ่านระบบ Digital Hybrid Learning System มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยยังได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์อบรมด้านอีคอมเมิร์ซ Alibaba.com ในประเทศไทย ตอกย้ำการเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจการค้าและการบริการ

เกี่ยวกับ ซิสโก้

ซิสโก้ (NASDAQ: CSCO) เป็นผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีที่สร้างอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ปี ค.ศ. 1984 บุคลากร ผลิตภัณฑ์ และ พันธมิตรของเรา ช่วยให้สังคมสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้อย่างปลอดภัย และได้รับโอกาสใหม่ๆที่เกิดจากดิจิทัล ท่านสามารถดูข่าวและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซิสโก้ได้ที่ thenetwork.cisco.com และติดตามข่าวสารของซิสโก้บนทวิตเตอร์ที่ @Cisco