แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เบอร์ฮัด (มาเลเซีย) ประกาศแต่งตั้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ คนใหม่

บริษัท แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เบอร์ฮัด (มาเลเซีย) สายการบินราคาประหยัดระยะไกลชั้นนำของเอเชีย ประกาศเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหาร โดยประกาศแต่งตั้งนายนัตดา บุรณศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ โดยมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ในขณะที่นายคามารูดิน เมอร์รานัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมกลุ่มสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ และนายโทนี เฟอร์นานเดส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมกลุ่มสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ จะดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการบริษัทและควบคุมดูแลทิศทางกลยุทธ์ของธุรกิจต่อไป