สิงห์ เอสเตท เตรียมคลอดทรัสต์กองแรก ลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารสำนักงาน ‘ซันทาวเวอร์ส’ สินทรัพย์คุณภาพบนทำเลจุดเชื่อมต่อทางธุรกิจแห่งอนาคต

กลุ่มสิงห์ เอสเตท ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทย เตรียมเปิดตัวทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท หรือ ‘SPRIME’ เข้าลงทุนครั้งแรกในสิทธิการเช่าอาคารสำนักงานซันทาวเวอร์ส เป็นระยะเวลา 30 ปี บนทำเลจุดเชื่อมต่อทางธุรกิจแห่งอนาคตของประเทศไทย

นายนริศ เชยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการลงทุนชั้นนำของไทย เปิดเผยว่า กลุ่มสิงห์ เอสเตท เตรียมเปิดตัวทรัสต์กองแรก ภายใต้ชื่อ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท หรือ S Prime Growth Leasehold Real Estate Investment Trust (SPRIME) เพื่อเป็นช่องทางนำสินทรัพย์คุณภาพของกลุ่มบริษัทฯ เข้าระดมทุน โดยทรัสต์SPRIME จะเข้าลงทุนครั้งแรกในสิทธิการเช่าที่ดินบางส่วนและพื้นที่สำนักงาน พื้นที่ห้องประชุม สถานออกกำลังกาย พื้นที่ส่วนกลาง ที่จอดรถและงานระบบของอาคารซันทาวเวอร์ส เป็นระยะเวลา 30 ปี และลงทุนในกรรมสิทธิสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานของอาคารซันทาวเวอร์ส จากบริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ.สิงห์ เอสเตท

สำหรับอาคารซันทาวเวอร์ส ตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณกว่า 5 ไร่ ประกอบด้วย 2 อาคาร อาคาร A สูง 32 ชั้น อาคาร B สูง 40 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น โดยมีพื้นที่ส่วนฐานรากของทั้ง 2 อาคารเชื่อมต่อกัน โดย SPRIME จะลงทุนในพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมทั้งสิ้นประมาณ 118,828 ตารางเมตร ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่สำนักงานให้เช่าสุทธิรวมประมาณ 62,850 ตารางเมตร และส่วนพื้นที่ห้องประชุมอีก 944 ตารางเมตร ซึ่งตัวอาคารได้รับการปรับปรุงและบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีส่งผลให้ผู้เช่าเกิดความเชื่อมั่น โดย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 อาคารซันทาวเวอร์สมีอัตราการเช่าพื้นที่ 95.1%

ทั้งนี้ อาคารซันทาวเวอร์สถือเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพของกลุ่มสิงห์ เอสเตท ที่ได้รับโอนกิจการและเข้าบริหารอาคารต่อจากเจ้าของทรัพย์สินรายเดิมเมื่อเดือนสิงหาคม 2558 โดยถือเป็นอาคารสำนักงานให้เช่าที่มีศักยภาพบนทำเลใกล้ห้าแยกลาดพร้าว ซึ่งปัจจุบันถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ ตอนเหนือ เนื่องจากเป็นจุดเชื่อมต่อของระบบขนส่งมวลชนทั้งรถไฟฟ้า BTS หมอชิต และ MRT พหลโยธิน ใกล้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช และดอนเมืองโทลล์เวย์ ซึ่งเป็นจุดเชื่อมย่านธุรกิจ ค้าปลีก ชุมชนที่พักอาศัยและคอนโดมิเนียมใหม่ตามแนวส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อน ตลอดจนอยู่ใกล้กับสถานที่สำคัญๆ มากมาย อาทิ สวนจตุจักร ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ฯลฯ ที่สำคัญกับอยู่ใกล้กับศูนย์กลางคมนาคมพหลโยธิน โครงการสถานีกลางบางซื่อ ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยในอนาคตจะกลายเป็นศูนย์กลางการเดินทางของระบบรางที่เชื่อมต่อการเดินทางกับระบบขนส่งมวลชนต่างๆ ของกรุงเทพมหานครและของประเทศไทย

“เราเตรียมจัดตั้งทรัสต์ SPRIME ซึ่งนับเป็นทรัสต์กองแรกของกลุ่มสิงห์ เอสเตท เพื่อเข้าลงทุนครั้งแรกในอาคารซันทาวเวอร์ส ซึ่งเป็นหนึ่งในอาคารสำนักงานให้เช่าคุณภาพในทำเลใกล้ห้าแยกลาดพร้าว โดยเป็นทำเลยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพสูงจากการพัฒนาของโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมและโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ถือว่าเป็นทำเลจุดเชื่อมต่อทางธุรกิจแห่งอนาคตของประเทศไทย ที่จะส่งผลดีต่อความต้องการพื้นที่เช่าอาคารสำนักงานในระยะยาว” นายนริศ กล่าว

นายเอกภพ เมฆกัลจาย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เปิดเผยว่า สำหรับความคืบหน้าการจัดตั้งทรัสต์ SPRIME ปัจจุบันได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (แบบไฟลิ่ง) และร่างหนังสือชี้ชวนให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต.พิจารณา โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติการเสนอขายหน่วยทรัสต์ โดยกองทรัสต์มีจุดเด่นด้านคุณภาพสินทรัพย์และทำเลที่ตั้งที่โดดเด่น สะท้อนจากอัตราการเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

ทั้งนี้ ในการเตรียมจัดตั้งทรัสต์ SPRIME ได้แต่งตั้งบริษัท เอส รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ และยังได้แต่งตั้งบริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัดในเครือ บมจ.สิงห์ เอสเตท ที่มีประสบการณ์บริหารอาคารสำนักงานให้เช่าของกลุ่มสิงห์ เอสเตท เป็นผู้บริหารทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครั้งแรก ซึ่งจะส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นในการบริหารอาคารและผลการดำเนินงานของทรัพย์สินในอนาคตที่จะสามารถรักษาอัตราผู้เช่าและค่าเช่าให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์