กลุ่มทรูไดัรับ 7 รางวัลเชิดชูเกียรติ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำปี 2561

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช. ) โดย พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล NACC Awards (National Anti-Corruption Commission) ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเชิดชูเกียรติภาคี หน่วยงานทุกภาคส่วนที่ร่วมสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. รางวัลเชิดชูเกียรติ เป็นรางวัลที่มุ่งเชิดชูองค์กร บุคลากรที่ร่วมสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการสนับสนุนดังกล่าวก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่สังคมที่โปร่งใสยิ่งขึ้น 2. รางวัลช่อสะอาด รางวัลสำหรับสื่อมวลชนสาขาต่าง ๆ 3 หมวดได้แก่ รายการ ข่าว โฆษณา ที่มีส่วนสนับสนุนหรือส่งเสริมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานด้านสื่อที่มีเนื้อหาในการปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม ตลอดจนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ในปี 2561 เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่กลุ่มทรูได้รับรางวัล 7 รางวัล ได้แก่

·    รางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดในการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2561

โดย นายนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และรองประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้แทนรับรางวัลโล่เกียรติยศ

·    รางวัลช่อสะอาด สาขารายการโทรทัศน์ประจำปี 2561 ประเภทผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ ได้แก่

–     บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จาก รายการธรรมะเรียลลิตี้ สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 7

โดย ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน ผู้อำนวยการด้านการศึกษาและวิชาการ / ผู้อำนวยการผลิตโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น และทีมงาน เป็นผู้แทนรับรางวัลโล่เกียรติยศ

–     บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด จาก รายการเจาะลึกข่าวร้อน ตอน ปิดช่องโกง ศูนย์คนไร้ที่พึ่ง

โดย นางสาวชนิตนันทน์ ปุณณะนิธิ พิธีกรรายการเจาะลึกข่าวร้อน และทีมงาน สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 ช่อง 16 เป็นผู้แทนรับรางวัลโล่เกียรติยศ

·    รางวัลช่อสะอาด สาขารายการโทรทัศน์ประจำปี 2561 ประเภทผู้เผยแพร่รายการโทรทัศน์ ได้แก่

–     สถานีโทรทัศน์เรียลลิตี้ ทรูวิชั่นส์ ช่อง 60, 99 และช่องเอชดี 119, 333 เผยแพร่รายการธรรมะเรียลลิตี้ สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 7 โดย ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน ผู้อำนวยการด้านการศึกษาและวิชาการ / ผู้อำนวยการผลิตโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้แทนรับรางวัลโล่เกียรติยศ

–     สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 ช่อง 16 เผยแพร่รายการเจาะลึกข่าวร้อน ตอน ปิดช่องโกง ศูนย์คนไร้ที่พึ่ง โดย นายองอาจ ประภากมล รองหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านคอนเทนต์ และมีเดีย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น และกรรมการผู้จัดการ(ร่วม) บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด เป็นผู้แทนรับรางวัลโล่เกียรติยศ

·    รางวัลช่อสะอาด สาขาโฆษณาประจำปี 2561 ได้แก่

–     สปอตทีวีชนะเลิศจากโครงการ True Young Producer โดยทีม Low cost Production คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สร้างสรรค์โฆษณาเรื่อง พ่อของหนูเท่ที่สุด ออกอากาศทางทรูวิชั่นส์ โดย นายชุมพล นิ่มสุพรรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น และ นางสาวณกมล เตชะพูลผล เป็นผู้แทนรับรางวัลโล่เกียรติยศ

–     บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้เผยแพร่โฆษณาเรื่อง พ่อของหนูเท่ที่สุด

โดย ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้ช่วยบริหารงาน ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้แทนรับรางวัลโล่เกียรติยศ