ภาพยนตร์โฆษณา “คนพิเศษ” ของกลุ่มทรู และมูลนิธิออทิสติกไทย รับรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ประจำปี 2018 จากสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย โดย พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประธานฯ มอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น แก่ภาพยนตร์โฆษณา“คนพิเศษ” แก่ กลุ่มทรู โดย ดร.ปพนธ์ รัตนชัยกานนท์ ผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะกรรมการบริหาร และ มูลนิธิออทิสติกไทย โดยนายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย เป็นตัวแทนรับมอบ ในงานคาทอลิก มีเดีย อวอร์ดส์ 2018 โดยภาพยนตร์โฆษณาเรื่องนี้ กลุ่มทรูได้สร้างสรรค์ขึ้น โดยความร่วมมือของมูลนิธิออทิสติกไทย เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจในบุคคลออทิสติก สื่อสารบอกเล่าความจริงของเด็กพิเศษในมุมมองที่ต่างออกไปจากเดิม ทำให้ผู้คนได้รับรู้และเข้าใจถึงตัวตนที่สวยงาม บริสุทธิ์ อย่างแท้จริงของบุคคลออทิสติก อันทำให้พวกเขานั้นพิเศษยิ่งกว่าคนธรรมดาทั่วไป อีกทั้งสะท้อนมุมมองในด้านที่สังคมยังไม่เคยรับรู้ เช่น ความมีระเบียบ มีสมาธิและจินตนาการสูง จิตใจดี อ่อนโยน และที่สำคัญ มีความรักให้กับคนรอบข้าง โดยฝีมือผู้กำกับมือรางวัลระดับโลก ธนญชัย ศรศรีวิชัย (ต่อ ฟีโนมีน่า)

การสร้างภาพยนตร์โฆษณานี้ยังสอดคล้องกับแนวคิด “Creating a Better Life for the Vulnerable Group” ที่ทางกลุ่มทรูยึดมั่นมาตลอด ในการสนับสนุนกลุ่มคนเปราะบางให้ได้รับโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ โดยเฉพาะความร่วมมือกับมูลนิธิออทิสติกไทยอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากการคิดค้นนวัตกรรมแอปพลิเคชั่น Autistic เพื่อสนับสนุนพัฒนาการด้านสติปัญญาและกายภาพของเด็กพิเศษ ตลอดจนการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทำงาน (True Autistic Thai Center) เพื่อส่งเสริมให้บุคคลออทิสติกได้มีโอกาสฝึกทักษะอาชีพต่างๆ อาทิ งานพิมพ์เอกสาร งานสกรีน และการทำเครื่องดื่มกาแฟซึ่งอบรมโดยทรูคอฟฟี่ เพื่อช่วยให้เด็กออทิสติกและครอบครัว สามารถมีอาชีพ สร้างรายได้ และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมด้วยการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

รางวัลนี้ได้รับการจากการพิจารณาของคณะกรรมการตัดสินสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาคาทอลิก 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา และวิทยาลัยแสงธรรม