แฟมิลี่มาร์ท รณรงค์ต่อเนื่อง เปิดตัว ‘ถุงโชคดี’ เพิ่มทางเลือกใหม่ทดแทนการใช้ถุงพลาสติก”

ปัญหาขยะพลาสติกที่มีอัตราเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันเป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อน ส่งผลกระทบในหลายด้านทั้งระบบนิเวศน์ และชีวิตของคนในสังคม “แฟมิลี่มาร์ท” ในฐานะร้านสะดวกซื้อ ร่วมรณรงค์และสร้างความตื่นตัวเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มาอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ โครงการ Green FamilyMart พร้อมทั้งสื่อสารให้พนักงานและลูกค้าได้ตระหนักรู้ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

ล่าสุด เดินหน้าเชิญชวนลูกค้างดรับถุงพลาสติกทุกครั้งที่ช้อปปิ้ง โดยได้เพิ่มทางเลือกใหม่ด้วย ‘ถุงโชคดี’ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า สำหรับบรรจุสินค้า จำหน่ายในราคา 5 บาท ที่แฟมิลี่มาร์ททุกสาขาทั่วประเทศ ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายร่วมสนับสนุน กิจกรรม “ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล” ถือเป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกในสังคม โดย เชื่อว่า แฟมิลี่มาร์ทเป็นกำลังสำคัญในการร่วมขับเคลื่อน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนในสังคมต่อไป สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : FamilyMart Thailand Line Official : FamilyMart Thailand และ www.familymart.co.th