ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) จับมือกับ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ จำกัด (CPS) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบพื้นที่สีเขียว ‘urbanical’

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) ร่วมกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ จำกัด (CPS) ทำการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการคิดค้นและพัฒนาด้านพันธุ์พืชและเทคโนโลยีด้านพฤกษศาสตร์สำหรับเขตเมืองหรือ urbanical (urban + botanical) เพื่อพัฒนาพี้นที่สีเขียวในเมือง โดยพิธีลงนามมีขึ้น ณ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) ชั้น 4 โครงการแมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด

RISC คือหน่วยงานวิจัยของบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ซึ่งเป็นบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับนานาชาติ โดย MQDC จะนำผลวิจัยต่าง ๆ ไปใช้ในโครงการที่กำลังพัฒนา เช่นโครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ (The Forestias) โครงการมิกซ์ยูสขนาด 300 ไร่บริเวณถนนบางนา – ตราด เป็นต้น

รศ. ดร. สิงห์ อินทรชูโต อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์ RISC กล่าวว่าการร่วมมือกันในครั้งนี้เกิดจากความเชื่อมั่นว่าความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์นั้นจำเป็นต้องมีระบบนิเวศที่ดี

“พืชในอาคารและพืชนอกอาคารมีประโยชน์มากมายต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมือง ไม่เพียงความรู้สึกผ่อนคลายเท่านั้น เนื่องจากพืชยังมีความสามารถในการขจัดมลพิษทางอากาศ กรองฝุ่นละอองและช่วยลดความร้อนในเขตเมืองด้วย” รศ.ดร.สิงห์กล่าว

“ด้วยเหตุผลเหล่านี้เราจึงมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง ภายใต้กลยุทธ์ ‘นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน’ อีกทั้งเราก่อตั้ง RISC  ขึ้นด้วยพันธกิจ ‘For all well-being’ กล่าวคือเราต้องการเห็นความเป็นอยู่ที่ดีของทุกสรรพสิ่งบนโลกและเราเชื่อว่ามนุษย์ไม่สามารถแยกออกจากธรรมชาติได้ไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์หรือแม้แต่แมลง ดังนั้นการนำธรรมชาติเข้าสู่เมืองจึงเป็นหัวใจสำคัญของภารกิจเรา”

การทำงานวิจัยร่วมกันในครั้งนี้จะครอบคลุมถึงการศึกษาพื้นที่สีเขียวทั้งภายในและภายนอกอาคารไม่ว่าจะเป็นบริเวณเปลือกอาคาร หลังคา สวนแนวตั้ง และการตกแต่งภูมิทัศน์ภายในอาคาร โดย RISC จะนำความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและก่อสร้าง และสนับสนุนอุปกรณ์และห้องทดลองด้านการออกแบบภูมิทัศน์ซึ่งตั้งอยู่ที่ Inspiration Hall ภายในศูนย์ RISC อาคารแมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด และทาง CPS จะนำประสบการณ์ในการพัฒนาพันธุ์พืชต่าง ๆ  มาประยุกต์เพื่อทำงานวิจัยด้านพฤกษศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในเมืองร่วมกัน ซึ่งทั้งสององค์กรเรียกว่า พฤกษศาสตร์เขตเมือง หรือ urbanical

ทั้งนี้ CPS มีความเห็นว่างานด้านพฤกษศาสตร์เขตเมืองนั้นยังมีความก้าวหน้าเชิงนวัตกรรมน้อย จึงต้องการทำวิจัยด้านนี้อย่างจริงจังเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเมือง คุณขุนศรี ทองย้อย ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร บริษัทเจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ จำกัด กล่าว

“ทาง CPS รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่จะนำความเชี่ยวชาญด้านพันธุ์พืชมาร่วมทำงานกับทาง RISC ที่มีแนวทางชัดเจนในเรื่องการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ความร่วมมือกันในครั้งนี้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเมืองไปในทางที่ดีขึ้น” คุณขุนศรีกล่าว

“พืชสำหรับคนเมืองนั้นเปรียบเสมือนสิ่งที่ถูกมองข้าม เราเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถนำพืชให้กลับเข้ามาในชีวิตประจำวันของทุกคนแม้แต่คนที่อาศัยในเมือง เช่นกรุงเทพฯ จังหวัดที่มีพื้นที่สีเขียวเพียง 3.3 ตารางเมตรต่อพลเมือง 1 คน”

ความร่วมมือกันครั้งนี้จะเริ่มด้วยการวิจัยด้านพฤกษศาสตร์เขตเมือง หรือ urbanical ในโครงการของ MQDC ซึ่งให้ความสำคัญต่อพื้นที่สีเขียว โดยมีเป้าหมายแรกคือการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการปลูกพืชในอาคารแบบไม่ใช้ดินและศึกษาพันธุ์พืชสำหรับภูมิทัศน์ภายนอกอาคารเพื่อลดมลพิษและลดผลกระทบจากความร้อนในเมือง ทั้งนี้ RISCจะเผยแพร่เรื่องราวและองค์ความรู้ระหว่างการทำวิจัยนี้ต่อภาคอุตสาหกรรมในด้านอสังหาริมทรัพย์ผ่านการจัดนิทรรศการ สัมมนา และการบรรยายทางวิชาการ