ซีพี หนุนมาตรการภาครัฐสร้างเสถียรภาพราคาไข่ไก่เต็มที่

ซีพีพร้อมสนับสนุนกรมปศุสัตว์ เดินหน้าดำเนินการ 3 มาตรการ ช่วยแก้ปัญหาไข่ไก่ในประเทศ รุกปลดแม่ไก่ยืนกรงก่อนกำหนด เริ่มเก็บไข่เข้าห้องเย็นวันละ 2 ล้านฟองพร้อมหาคำสั่งซื้อส่งออกไข่ไก่ 40 ล้านฟอง และปลดแม่พันธุ์ไก่ไข่ (Parent Stock) เพื่อสร้างสมดุลปริมาณและราคาในอุตสาหกรรมไข่ไก่

นายบรรเจิด หอมบุญมา รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายธุรกิจไข่ไก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ พร้อมให้ความร่วมมือกับกรมปศุสัตว์อย่างเต็มที่ ในการดำเนินการมาตรการที่จะช่วยให้ราคาไข่ไก่ในประเทศให้กลับคืนสู่ภาวะสมดุลโดยเร็ว และสร้างเสถียรภาพในอุตสาหกรรมไก่ไข่อย่างยั่งยืน เบื้องต้น บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการปลดแม่ไก่ยืนกรงก่อนอายุ และเก็บไข่ไก่เข้าห้องเย็นวันละ 2 ล้านฟองแล้ว เพื่อลดปริมาณผลผลิตไข่ไก่ส่วนเกินในตลาดให้เร็วที่สุด ขณะเดียวกัน ยังร่วมมือปลดไก่ไข่พ่อแม่พันธุ์ (PS) ร่วมกับภาคเอกชน 15 บริษัทผู้นำเข้าและเลี้ยงไก่ไข่พ่อแม่พันธุ์ (PS) -ปู่ย่าพันธุ์ (GP) เพื่อให้ปริมาณการผลิตไข่ไก่สมดุลกับการบริโภคของคนไทย และพร้อมให้กรมปศุสัตว์เข้าตรวจสอบการดำเนินการตลอดเวลา

“ซีพีให้ความร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ ในการดำเนินการทั้ง 3 แนวทาง เพราะเชื่อว่าจะช่วยสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมไข่ไก่ไทย การผลิตไข่ไก่อยู่ในภาวะสมดุล ราคามีเสถียรภาพ เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ยืนอยู่ได้ และประชาชนได้บริโภคไข่ไก่ในราคาที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ” นายบรรเจิดกล่าว

ในส่วนของไข่ไก่ที่ซีพีได้รับโควต้าจากกรมปศุสัตว์ให้เก็บไว้เพื่อส่งออกไข่ไก่เพิ่มอีก 40 ล้านฟองนั้น บริษัทได้ทยอยเก็บไข่ไก่เข้าห้องเย็นทุกวันๆ ละ 2 ล้านฟองแล้ว พร้อมกับเร่งหาตลาดส่งออก พร้อมยอมรับคำสั่งซื้อโดยไม่เกี่ยงราคาแม้ว่า การส่งออกจะเป็นการขายในราคาต่ำกว่าราคาในประเทศ แต่ซีพีก็ยินดีช่วยระบายไข่ไก่ส่วนเกินออกนอกประเทศ เพื่อช่วยเหลือทุกคนในแวดวงไข่ไก่ให้เร็วที่สุด

“สำหรับมาตรการปลดแม่พันธุ์ไก่ไข่ (PS) แม้จะเห็นผลลัพท์ในอีก 6-7 เดือนข้างหน้า แต่เป็นมาตรการที่ผู้ประกอบการช่วยกันเสียสละ เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่เหมาะสมกับความต้องการบริโภค ช่วยราคาไข่ไก่มีเสถียรภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มความยั่งยืนให้เกษตรกรผู้เลี้ยง ผู้บริโภค และอุตสาหกรรมโดยรวมในระยะยาว” นายบรรเจิดกล่าว