นครชัยแอร์ ต้อนรับ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก คณะผู้บริหาร และสื่อมวลชน การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการ ความปลอดภัย รถเช่าเหมาของบริษัท นครชัยแอร์ จำกัด

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และคณะผู้บริหาร นำสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรในหัวข้อ “การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองไทย” เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความปลอดภัย รถโดยสารสาธารณะและรถเช่าเหมา ของบริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ประกอบด้วย มาตรฐานตัวรถ, มาตรฐานพนักงานขับรถ และมาตรฐานการประกอบการขนส่ง ที่ดำเนินการตามนโยบายของกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เพื่อนำมาวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล ด้านการขนส่งทางถนนครอบคลุมทุกประเภทการขนส่ง โดยมีนายวรวิช เนื้อนิล ผู้จัดการฝ่ายบริหารการเดินรถ, นางสาวถนอมศรี ไลยกาล ผู้จัดการ ฝ่ายธุรการเดินรถ และและคณะผู้บริหาร พนักงาน บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ณ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด กล่าวว่า จากนโยบายของนครชัยแอร์ มีมาตรการบริหารจัดการ ความปลอดภัย รถโดยสารสาธารณะมาโดยตลอด เพื่อให้ผู้ใช้บริการมั่นใจ และปลอดภัยตลอดการเดินทาง กำหนดมาตรการตรวจสอบก่อนออกเดินทาง และหลังการเดินทาง ประกอบด้วยการตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถ ความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ เช่น การตรวจวัดแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติหน้าที่ โดยผลการตรวจวัดต้องเป็น 0 เท่านั้น ตรวจสอบความดัน เจ้าหน้าที่พูดคุยทบทวนเส้นทางการเดินรถ และแจ้งถึงเส้นทางที่มีการจราจรติดขัดหรือเส้นทางชำรุดเพื่อหลีกเลี่ยง รวมทั้งกำหนดชั่วโมงการขับขี่ของพนักงานขับรถ ซึ่งพนักงานขับรถของนครชัยแอร์ทุกคนจะต้องพักผ่อนอย่างน้อย 8 ชั่วโมง เพื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการประเมินผลการทำงานของพนักงานขับรถ เพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ และตรวจสอบความพร้อมรถโดยสาร นครชัยแอร์ติดตั้ง GPS tracking ที่เชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับศูนย์บริหารจัดการเดินรถของกรมการขนส่งทางบก สามารถตรวจสอบตำแหน่งความเร็วรถ โดยกำหนดความเร็วรถให้ไม่เกิน 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง นำรถเข้าตรวจสภาพที่ กรมการขนส่งทางบกปีละ 2 ครั้ง อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยประจำรถเช่น เข็มขัดนิรภัย ประตูฉุกเฉิน ถังดับเพลิง และค้อนทุบกระจก โดยทุกเดือนมีการนำ อุปกรณ์ความปลอดภัยประจำรถ และเครื่องมือประจำรถ เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน

นางเครือวัลย์ กล่าวต่อไปว่า นครชัยแอร์ มีมาตรการในการควบคุม กำกับดูแล และติดตาม เพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน กำหนดบทบาทหน้าที่เพื่อความรับผิดชอบดูแลความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ซึ่งประกอบด้วย การตรวจสอบความพร้อมก่อนออกเดินทาง การวางแผนจัดการเดินรถ มีการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์เพื่อประเมินจุดเสี่ยงได้ กำหนดชั่วโมงการทำงานที่เหมาะสม ควบคุมการใช้ความเร็วผ่านระบบ GPS บริษัทฯ หวังว่ารถโดยสารของนครชัยแอร์จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างมาตรฐานการเดินรถที่มีความปลอดภัย สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่ต้องการให้รถสาธารณะทุกคันได้มาตรฐานตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด เพื่อพัฒนาและยกระดับภาคการขนส่งให้ได้มาตรฐานสากลต่อไป