กสิกรไทยสำรองเงินสด 37,700 ล้านบาท รับเทศกาลปีใหม่

ธนาคารกสิกรไทยเตรียมสำรองเงินสดสำหรับให้บริการในสาขาและเครื่องเอทีเอ็ม เพื่อรองรับการใช้จ่ายช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลปีใหม่ 29 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 รวมทั้งสิ้น 37,700 ล้านบาท

ในจำนวนนี้ แบ่งเป็นการสำรองเงินสดผ่านช่องทางสาขา จำนวน 11,700 ล้านบาท โดยเป็นเงินสำรองสำหรับสาขาในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 5,500 ล้านบาท และสาขาในเขตภูมิภาคจำนวน 6,200 ล้านบาท ทั้งนี้ปัจจุบันธนาคารกสิกรไทยมี 960 สาขา ทั่วประเทศ

สำหรับการสำรองเงินสดเพื่อเครื่องเอทีเอ็ม (K-ATM) ที่มีอยู่จำนวนกว่า 9,320 เครื่องทั่วประเทศ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 26,000 ล้านบาท แบ่งเป็นการสำรองเพื่อบรรจุเครื่องเอทีเอ็มในเขตกรุงเทพฯ จำนวน12,500 ล้านบาท และเอทีเอ็มในเขตภูมิภาคจำนวน 13,500 ล้านบาท