บางกอกแอร์เวย์สผ่านการตรวจและได้รับใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน (IOSA) จากสมาพันธ์ผู้ขนส่งทางอากาศนานาชาติ (IATA)

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ผ่านการตรวจสอบและได้รับการต่อใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน (IATA Operational Safety Audit หรือIOSA) จากสมาพันธ์ผู้ขนส่งทางอากาศนานาชาติ (IATA) เป็นครั้งที่ 6 และใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในครั้งนี้มีผลตั้งแต่ พฤศจิกายน 2561 – พฤศจิกายน 2563

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส กล่าวว่า บางกอกแอร์เวย์สเป็นหนึ่งในสายการบินสมาชิกของสมาพันธ์ผู้ขนส่งทางอากาศนานาชาติ (IATA) ที่ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในด้านการปฏิบัติการบิน ตามที่กำหนดในระยะเวลาทุกๆ 2 ปี   โดยในปี 2561 นี้ สายการบินฯ ได้ผ่านการตรวจสอบและได้รับการต่อใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติการบินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบและได้รับการต่อใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เริ่มโครงการในปี 2551 ซึ่งกระบวนการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของ IOSA จะครอบคลุมขั้นตอนการดำเนินงาน 8 ด้าน ได้แก่ ระบบการจัดการองค์กรและการบริหาร ระบบการปฏิบัติการบิน ระบบการควบคุมการดำเนินการและการส่งออกเที่ยวบิน ฝ่ายวิศวกรรมและการบำรุงรักษาอากาศยาน ระบบการปฏิบัติการบนห้องโดยสาร ระบบการปฏิบัติการภาคพื้น ระบบการจัดการความมั่นคงทางการบิน และ ระบบการขนส่งสินค้าและวัสดุ (cargo)”

ตลอดเวลาที่ผ่านมาบางกอกแอร์เวย์สมุ่งมั่นที่จะให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสารรวมถึงพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏบัติการบิน ดังนั้นการที่สายการบินฯ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน (IOSA) มาอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติการบินของสายการบินฯ ที่มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งตรงกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ความเป็นเลิศ เพื่อเป็นสายการบินที่ดีที่สุดของเอเชีย นายพุฒิพงศ์ กล่าวเสริม

IATA Operation Safety Audit หรือ IOSA เป็นการตรวจรับรองใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติการบินของสายการบิน โดยใช้มาตรฐานของสมาพันธ์ผู้ขนส่งทางอากาศนานาชาติ (IATA) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการและการปฏิบัติการบินของสายการบินสมาชิกที่มีมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล และเป็นที่ยอมรับของสายการบินต่างๆ ทั่วโลก